Tre råd mot dårlige råd

– Dette må du passe deg får når du bruker rådgivere, skriver rådgiver Ole Kroknes.

Tre råd mot dårlige råd
Ole Kroknes er rådgiver i konsulentselskapet Mind Potatoes. Bilde:

LESERINNLEGG: Gode råd er dyre er det noe som heter. Management Consulting-selskaper tar som regel godt betalt for sine tjenester, og i gode tider, og i et arbeidsmarked med tøff kamp om kompetansen, sitter kjøp av rådgivingstjenester relativt løst både i offentlig og privat sektor. Med en lavere terskel for konsulentkjøp, kommer også noen farer som gjør at man lett får mindre igjen for pengene sine.

Her er tre ting du som kunde av konsulenttjenester bør passe spesielt godt på ved kjøp av rådgiving.

1) Sørg for at rådgivere sitter på din side av bordet

Alle konsulentselskaper har selvsagt en interesse i å ha langsiktige kundeforhold, men mange velger å forlenge og forøke sine kundeforhold ved å levere mer enn bare rådgiving. Flere selskaper markedsfører sine konsulentavdelinger som «rådgivere» uten å samtidig fortelle at disse utgjør et salgsapparat for selskapets, eller partneres, øvrige produkt- eller tjenesteportefølje. Bruk av denne typen rådgiving kan øke samsvaret mellom råd og løsning, men det hjelper lite om rådet i utgangspunktet var skivebom. Sørg for at dine rådgivere er så objektive som mulig, og at de alltid sitter på din side av bordet ved valg av løsninger på dine problemer.

2) Unngå Ringelmann-effekten

Max Ringelmann gjorde i 1913 et eksperiment hvor han lot et økende antall mennesker dra i samme tau. Resultatet viste seg å være at jo flere mennesker som dro, jo mindre kraft la hver enkelt i innsatsen i gjennomsnitt. Ved 8 taudragere kunne man måle et innsatstap på 50 prosent grunnet lavere motivasjon og koordinasjonsutfordringer. Oversatt til konsulentbransjen vil dette si; jo flere rådgivere som jobber på samme oppgave, jo mindre får du som kunde for pengene. For de fleste konsulentselskaper vil salg av team (gjerne juniorteam), være preferert leveransemodell, men uten at Ringelmann-effekten reflekteres i prismodellen. Om du trenger et større rådgiverteam, sørg for at konsulentene i størst mulig grad “drar i hvert sitt tau” slik at du som kunde får mest igjen for pengene.

3) Finn fagkompetansen bak salgsfasaden

Alle konsulentselskaper vil si at de fokuserer på kompetansebygging. Det finnes derimot én spesiell kompetanse som konsulentselskaper legger mye ressurser i, men som sjelden hjelper deg i å løse dine utfordringer; salgskompetanse. Når konsulenter kurses i bruk av sosiale medier, metoder for tilbudspresentasjon og overfladiske buzzwordbefengte løsningskonsepter, er det primært for å selge flere oppdrag, og ikke å løse oppdragene på en bedre måte.

I valget mellom rådgivere vil det ofte være vanskelig å finne den genuine og verdifulle fagkompetanse bak laget av påsmurt salgsekspertise. En god indikator for fagkompetanse, er en egen driv bak egen kompetanseutvikling. De som “sendes på kurs” er ikke nødvendigvis mer kompetente enn de som leser en fagbok i sin egen fritid, men av en eller annen grunn er sistnevnte sjeldent å se i konsulent-CV-er.

En ekstern part vil alltid ha en egeninteresse du som kunde bør være oppmerksom på. Stol derfor heller ikke ukritisk på rådgivere som gir råd om rådgiving.

Artikkelforfatteren er Rådgiver i Mind Potatoes

Har du noe på hjertet?

Skriv et innlegg (husk bilde!) og send til redaksjon@digi.no. Se digi.no åpner debattspalte.

Les mer om: