Tre stater vurderer nei til Microsoft Office

Tre stater vurderer nei til Microsoft Office

Kan offentlig sektor tvinge innbyggere til å kjøpe Microsoft Office? Nå begynner debatten å koke i USA.

En ujevn, men tydelig strøm av land, delstater, byer og kommuner arbeider med å løsne grepet Microsoft Office har på dem og deres innbyggere.

Striden står her ikke om muligheten til å spare penger eller kunne modifisere kode selv, men kravet offentlige myndigheter i praksis legger på sine innbyggere når offentlig dokumenter sendes ut i formater som krever kjøp av kommesielle produkter. For etterhvert som offentlig forvaltning digitaliseres, har det offentliges bruk av Office-formater blitt et tema man blant annet vurderer her i Norge.

Nå er California i gang og det er ikke hvilken som helst delstat. Hadde California vært et land, ville det vært det sjette eller syvende rikeste landet i verden.

Et lovforslag som er fremlagt for delstatsforsamlingen vil kreve at alle offentlige ansatte går over til Open Document Format - det åpne formatet som brukes i Open Office og som nå også Microsoft Office støtter gjennom tillegg, skriver Cnet. Forslaget vil gjøre det ulovlig å bruke propritære formater, blant annet de som lages av Microsoft Word, Excel og Powerpoint.

Og California er ikke alene, tilsvarende lovforslag er allerede fremmet i den viktige staten Texas og den mindre staten Minnesota.

Microsoft arbeider med å standardisere Office Open XML (OOXML)-formatet som brukes i Office 2007, men formatet vil fortsatt være eid av Microsoft og ikke være helt åpent.

Til toppen