Tre store stakk av med Oslo kommune

Mange IT-ansatte i Oslo kommune mister jobben når IT-driften settes ut.

Tre store stakk av med Oslo kommune

Mange IT-ansatte i Oslo kommune mister jobben når IT-driften settes ut.

I Oslo kommunes mål om å bli en moderne og effektiv kommune, skal den operative IT-driften settes ut til eksterne leverandører som skal forvalte tre avtaler.

I alt 14 leverandører har sloss om en av Norges største IT-kontrakter.

I dag ble det gjort kjent i en pressemelding at ErgoGroup, EDB og InfoCare er valgt som kommunens samarbeidspartnere for de neste tre årene, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Kontraktene har en samlet årlig verdi på 100 millioner kroner, og vil spare kommunen omtrent 50 millioner hvert år, hevder kommunen.

- Oslo kommune skal først og fremst levere tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv. Ved å samle IKT-kontraktene våre og konkurranseutsette dem frigjør vi 50 millioner hvert år til viktigere tjenester, sier André Støylen, byråd for finans og utvikling.

Oppgavene som nå legges ut i markedet har delvis vært utført av kommunens egne ansatte og delvis av flere eksterne leverandører. Mange av disse mister nå jobben, eller blir omplassert.

I dag er det 400 ansatte som jobber med IT-drift i Oslo kommune, og mange har fryktet at IKT-organiseringen kan få stygge konsekvenser for kommunens IT-ansatte.

IT-direktør Grete Zetterdahl i Oslo kommune har tidligere uttalt til digi.no at det er vedtatt at 38 IKT-ansatte får status som overtallige.

Den eller de aktørene som får kontraktene med Oslo kommune har ingen plikt til å tilby de kommuneansatte noen jobb.

Zetterdahl bekrefter at det er ingen av kommunens IT-ansvarlige som vil følge med til nye eksterne driftere som en del av kontraktene.

Det gjenstår fortsatt 362 IT-ansatte fra Oslo kommune som dermed må omrokkeres, og som må påregne helt andre oppgaver å jobbe med framover.

Til toppen