Tre tiltak gjør nettet mindre miljøskadelig

PC-er kan man slå av. Å redusere nettets klimaspor krever mer subtile tiltak, mener Gartner.

Tre tiltak gjør nettet mindre miljøskadelig

PC-er kan man slå av. Å redusere nettets klimaspor krever mer subtile tiltak, mener Gartner.

Analyseselskapet Gartner arbeider med en større rapport kalt Green IT: The New Industry Shock Wave. Som ledd i dette arbeidet har de sett på hvilke tiltak man kan ty til for å redusere klimasporet til nettverksutstyr.

Gartner mener det er to hovedgrunner til at IT-brukere bør søke å redusere sitt klimaspor, altså den negative påvirkningen IT-driften har i forhold til utslipp av klimagasser. For det første er det en dyd av nødvendighet: Hvis ikke alle er med på å redde planeten, går vi rakt mot katastrofen. For det andre tar det seg godt ut: Miljøbevissthet vil etter hvert avgjøre hvordan bedriften oppfattes i markedet. Klimasvin vil bli brennemerket.

IT-selskaper har også et tredje motiv: Det er penger å tjene på å gå i spissen for teknologi som kan motvirke den globale oppvarmingen.

Ifølge Gartner er klimasporet ikke bare energien som brukes til å holde utstyr i gang. Det omfatter også det som skjer når det produseres, og det som skjer når det skal kastes.

Disse tre tiltakene anbefales for å gjøre nettverket mer klimavennlig:

  1. Ikke kjøp for mye eller for kraftig utstyr: «Kjekt å ha» holder ikke som kjøpsargument, og man skal absolutt unngå å kjøpe ting bare fordi det er penger igjen på budsjettet. På den andre siden skal man være klar over at større funksjonalitet i nettverket faktisk kan virke positivt på det samlede klimasporet.

  2. Legg opp til færrest mulige lag og færrest mulige enheter: I de fleste nettverkene har det hopet seg opp mengder av overlappende bokser. Den teknologiske utviklingen de siste årene innebærer at mange av disse boksene kan i dag erstattes med langt færre og langt mer effektive enheter. Det gir ikke bare klimagevinst, men også bedre ytelse, skriver Gartner.

  3. Gjør strømforbruk til et kriterium for enhver investering, og vurder strømforbruket til eldre enheter i forbindelse med avgjørelser om hva man skal erstatte og hva man skal beholde. Gartner ser for seg at det etter hvert vil dukke opp teknologier som kan skilte med at de er spesielt energieffektive.

Gartner understreker at dette ikke er tiltak som man kan kjøre gjennom én gang: De må legges inn i den pågående nettverksstrategien. «Grønn IT» er for evigheten.

    Les også:

Til toppen