Tre vil drive lukket mobilnett

Post og teletilsynet har gitt ElTele Øst, Stento og ElTele Vest frekvenser for drift av lukkede mobilnett, basert på TETRA-standarden. Dermed fikk alle det de hadde søkt på.

Post og teletilsynet har gitt ElTele Øst, Stento og ElTele Vest frekvenser for drift av lukkede mobilnett, basert på TETRA-standarden. Dermed fikk alle det de hadde søkt på.

Opprinnelig hadde Post og teletilsynet planlagt for 4-5 regionale TETRA-nett og ett nasjonalt. Men bare tre selskapet viste seg interessert i frekvensene som er avsatt for TETRA-nettene, ElTele Øst, ElTele Vest og Stento. ElTele Øst og Stento var interessert i nasjonale frekvenser, mens ElTele Vest søkte på regionale frekvenser for Vestlandet (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal).

Etter samtaler med søkerne har derfor Post og teletilsynet kommet til at alle de tre søkerne skal få de de primært søkte på.

TETRA bygger på samme teknologi som både NMT og GSM, men den store fordelen med dette mobilsystemet er at en kan etablere egne lukkede grupper som kommuniserer seg i mellom.

ElTele Øst er allerede TETRA-operatør i Oslo i tillegg til at et nett er satt i drift på Gardermoen hovedflyplass.

Dette er TETRA og UMTS:
  • TETRA står for Trans European Trunked Radio Access (alternativt TErrestrial Trunked RAdio) - et lukket mobilt sambandssystem, basert på aksessmetoden TDMA, fire tidsluker (7,2 kbit/s per tidsluke), variabel datarate fra 2,4 til 28,8 kbit/s. TDMA (Time Division Multiple Access) er grunnlaget for både NMT- og GSM-standarden.
  • TETRA er en åpen standard og dekker flere behov for gruppekommunikasjon enn dagens mobiltelefonsystemer.
  • Alle europeiske land unntatt Frankrike støtter standarden
  • Tetra MoU (Memorandum of Understanding) har 66 medlemer fra 19 land, der de viktigste utenfor Europa er USA, Singapore og Japan.
Til toppen