Tre vil drive lukket mobilnett

ElTele Øst, ElTele Vest og Stento har søkt konsesjon for utbygging og drift av lukkede mobilnett, basert på TETRA-standarden i Norge.

ElTele Øst, ElTele Vest og Stento har søkt konsesjon for utbygging og drift av lukkede mobilnett, basert på TETRA-standarden i Norge.

TETRA bygger på samme teknologi som både NMT og GSM, men den store fordelen med dette mobilsystemet er at en kan etablere egne lukkede grupper som kommuniserer seg i mellom. Derfor er dette ansett som en god løsning for kommunikasjon mellom nødetatene.

Både ElTele Øst og Stento har søkt på den ene nasjonale konsesjonen, mens ElTele Øst og ElTele Vest er de eneste som har søkt på konsesjoner for fem-seks regionale nett, henholdsvis for Østlandet og Vestlandet.

Senioringeniør i Post og teletilsynet, Bjørn Mork, sier til digi.no at tildelingen av konsesjonene vil skje i løpet av året, og mest sannsynlig i november.

- Vi må ta hensyn til flere forhold ved tildelingen, men et selskap vil uansett ikke motta to konsesjoner. Tildelingen av regionale lisenser vil derfor bli sett i sammenheng med den nasjonale lisensen, sier Mork, som legger til at de endelige vilkårene for tildeling av konsesjon ennå ikke er bestemt.

- Vi vil nok sette et geografisk utbyggingskrav, men neppe på samme måte som en har satt til GSM-operatørene (som har krav til tilnærmet nasjonal dekning. red. anm.).

En av søkerne på den nasjonale lisensen er Stento, og konsernsjef, Helge Midttun, sier til Finansavisen at selskapet har søkt konsesjon for å opptre i en operatørrolle, og leter nå etter norske og utenlandske partnere.

ElTele Øst er allerede TETRA-operatør i Oslo i tillegg til at et nett er satt i drift på Gardermoen hovedflyplass.

Dette er TETRA:
- TETRA står for Trans European Trunked Radio Access (alternativt TErrestrial Trunked RAdio) - et lukket mobilt sambandssystem, basert på aksessmetoden TDMA, fire tidsluker (7,2 kbit/s per tidsluke), variabel datarate fra 2,4 til 28,8 kbit/s. TDMA (Time Division Multiple Access) er grunnlaget for både NMT- og GSM-standarden.

- TETRA er en åpen standard og dekker flere behov for gruppekommunikasjon enn dagens mobiltelefonsystemer.

- Alle europeiske land unntatt Frankrike støtter standarden.

- Tetra MoU (Memorandum of Understanding) har 66 medlemer fra 19 land, der de viktigste utenfor Europa er USA, Singapore og Japan.

Til toppen