Tredobbel fart med ny Bluetooth

Tredoblet hastighet for trådløs overføring åpner for en rekke nye anvendelser.

Tredoblet hastighet for trådløs overføring åpner for en rekke nye anvendelser.

På den internasjonale Bluetooth-samlingen i Amsterdam – Wireless Connectivity World 2004 – har interesseorganisasjonen Bluetooth SIG kunngjort en ny standard kalt Bluetooth Enhanced Data Rate eller EDR.

Ved å endre måten som radiosignalet moduleres til å bære data – fra «Gaussian frequency shift keying» (GFSK) til «phase shift keying» (PSK) – tredobles den praktiske overføringshastigheten fra 721 kb/s til 2,1 Mb/s. De øvrige grunnleggende egenskapene til forbindelsen blir uendret, slik at produsentene kan legge om forholdsvis enkelt. Dessuten påbyr Bluetooth SIG at alle EDR-komponenter må støtte både GFSK og PSK, for å sikre bakoverkompatibilitet.

Tredoblingen av båndbredden innebærer redusert strømforbruk. Det er først og fremst tiden radioen er aktiv som krever energi, ikke moduleringsmetoden. Når det kan overføres tre ganger så mye data per sekund, vil strømforbruket for å overføre filer reduseres tilsvarende.

Rekkevidden endres ikke fra dagens versjon 1.2 til EDR. Derimot bedres evnen til å holde flere forbindelser gående samtidig, siden det er så mye mer båndbredde å ta av. Dette kan blant annet være interessant for små spillkonsoller.

De første årene var Bluetooth hemmet av at produsentene kunne følge spesifikasjonene til punkt og prikke, og likevel oppleve at apparatene ikke kommuniserte med produkter fra andre leverandører. Bluetooth SIG har etablert en ny framgangsmåte for finpussing av standarder, som de mener skal avverge at dette gjentar seg. Framgangsmåten krever blant annet at prototyper fra tre ulike leverandører skal vise fullverdig samspill før en spesifikasjon gjøres endelig.

Praktisk sett innebærer EDR at et bilde på en megabyte vil kunne overføres på fire sekunder mot tolv sekunder for versjon 1.2.

Britiske CSR, som leverer Bluetooth-komponenter til 60 prosent av Bluetooth-produktene i handelen i dag, fra blant andre Microsoft, Nokia, Dell, Panasonic, Audi, NEC, Toshiba, Samsung og Sony, og som allerede har framstilt sine første prototyper på EDR-brikker (se bildet ovenfor), mener EDR åpner for en rekke nye og spennende Bluetooth-anvendelser, særlig innen hjemmet.

CSR-medgründer Glenn Collinson sier til CommsDesign.com at han særlig ser for seg Bluetooth EDR i trådløse fasttelefoner og i såkalte «konvergente apparater» som er både en trådløs fasttelefon og en mobiltelefon. CSR samarbeider med flere selskaper i et BT-prosjekt for konvergens, kalt «Bluephone».

For ni måneder siden passerte Bluetooth-teknologien en viktig milepæl på en million solgte Bluetooth-apparater per uke. Ifølge IMS Research er takten nå doblet til to millioner enheter per uke, og det er til sammen levert over 150 millioner apparater med Bluetooth.

Til toppen