Tredobler båndbredden uten å øke linjekapasiteten

Det er kommet en boks som kan tredoble båndbredden uten å øke linjekapasiteten.

Expand Networks er et amerikansk selskap som leverer bokser med en teknologi for å akselerere sambandet på leide linjer eller internettforbindelser, også over modem eller ISDN. Boksene plasseres på utsiden av lokalnettet, og hevdes å kunne øke den opplevde overføringshastigheten med opptil fire ganger. Forutsetningen er at begge kommuniserende parter har en slik boks. Grafen nedenfor viser hvordan ulike typer trafikk akselereres, ifølge Expand (100 prosent på grafen innebærer ingen økning):

Tre forskjellige teknologier brukes til å akselerere dataoverføringen. Det viktigste er det Expand kaller for "selektiv mellomlagring" ("selective caching"). Det går ut på at begge boksene identifiserer løpende de data som er verdt å lagre. Neste gang en av partene sender tilsvarende data, får den andre boksen bare oversendt en referanse til de samme dataene i sitt eget mellomlager. Denne teknologien står for rundt 80 prosent av den samlede gevinsten, sier Expand.

I tillegg til selektiv mellomlagring, brukes "vertical data analysis", der man etter bestemte enkle regler reduserer headeraktig informasjon i datapakkene. Den tredje teknologien dreier seg om komprimering, "adaptive packet compression".

Når den samme linjen kan brukes til å overføre tre ganger så mye data, sier det seg selv at teknologien er interessant dersom den er rimeligere enn en tilsvarende økning av den utgående båndbredden. Expand har en kalkulator på sitt nettsted for å hjelpe potensielle kunder til å gjøre sine egne overslag.

Norsk importør er Commaxx, mest kjent for sitt engasjement for Citrix og Wyse-terminaler.

– Vi har regnet på dette ut fra norske forhold. Bedrifter som opplever flaskehalser i kommunikasjonen mellom hovedkvarteret og avdelingskontorene, vil stort sett tjene inn investeringene i Expand-akseleratorer i løpet av tre til tolv måneder, sammenliknet med å øke linjekapasiteten, sier administrerende direktør Espen Pedersen til digi.no.

Tredoblingen av kapasiteten som Expand gir tynnklientprotokollen til Citrix, innebærer at opptil tjue medarbeidere vil kunne dele en 128 kb/s linje.

Expand-akseleratorene kommer i enheter på henholdsvis 256 kb/s, 6 Mb/s og 45 Mb/s. De rimeligste boksene vil prises til rundt 20.000 kroner. En typisk konfigurasjon kan være små bokser i avdelingskontorene, og en av de større sentralt.

Pedersen sier Expand-boksene vil bli demonstrert på messen Thinpower 2003 i Oslo 22. og 23. september.

;