Tredoblet årsresultat i Kantega

Forklares med tilfredse kunder, økt produktivitet og ansatteierskap.

Tredoblet årsresultat i Kantega

Forklares med tilfredse kunder, økt produktivitet og ansatteierskap.

IT-konsulentselskapet Kantega melder om rekordår i 2010. Sammenliknet med 2009 økte omsetningen med 29 prosent til 76,9 millioner kroner, mens både driftsresultat (EBIT) og nettoresultat etter skatt ble mer enn tredoblet, til henholdsvis 11,0 og 8,1 millioner kroner.

I 2010 har Kantega hatt oppdrag innen finans og det offentlige. De har blant annet levert Sparebank1s sikkerhetsløsning med BankID på mobiltelefon, pensjonssystem for Statens pensjonskasse og en saksbehandlingsløsning basert på fri programvare for Kulturminnefondet. De har videre fått nye kunder som Gjensidige, Statoil og NTNU Samfunnsforskning.

En standardisert undersøkelse utført av Mercuri International høsten 2010 – MI-Care – viser at Kantega er blant de 10 prosent beste IT-konsulentselskaper målt på kundetilfredshet.

Administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen mener høy kundetilfredshet er en del av forklaring på at selskapet gjorde det så bra økonomisk i 2010. Han trekker også fram bedre produktivitet gjennom lean-metodikk og mer effektive utviklingsverktøy, samt flere årsverk, redusert administrativ overhead og mindre sykefravær.

Eriksen viser dessuten til Kantegas eierskapsmodell. Nye ansatte får kjøpe seg gradvis opp som fullverdige partnere over en periode på to og et halvt år. 50 av selskapets 80 ansatte har rukket å få full eierandel. Hver av disse får nå over 150 000 kroner som sin andel av overskuddet i 2010.

– Ansatte som eier sin egen arbeidsplass har flere incitamenter til å gjøre en ekstra innsats for at kvaliteten på arbeidet er høyt og kundene er fornøyde, sier Eriksen.

Til toppen