Tredoblet likegyldighet til Microsoft

For to år siden viste en Gallup-undersøkelse av 73 prosent av amerikanerne var positivt innstilt til Microsoft, mens 17 prosent var negative. En ny undersøkelse viser at andelen uengasjerte er tredoblet, fra 10 til 29 prosent.

For to år siden viste en Gallup-undersøkelse av 73 prosent av amerikanerne var positivt innstilt til Microsoft, mens 17 prosent var negative. En ny undersøkelse viser at andelen uengasjerte er tredoblet, fra 10 til 29 prosent.

Den nye undersøkelsen ble gjennomført i midten av juli av New York Times i samarbeid med kringkastingsselskapet CBS, og gjentar ord for ord de samme spørsmålene som Gallup-undersøkelsen i oktober 1997.

Times/CBS viser at 60 prosent er positivt innstilt til Microsoft mens 11 prosent er negativt innstilt. Fallet i positivt innstilte er altså 13 prosentpoeng, mot 6 for negativt innstilte. Det betyr at mens nærmere 18 prosent av de positivt innstilte har gått over til en nøytral eller vet ikke-holdning, er denne andelen 35 prosent for de opprinnelig negativt innstilte.

Tilbakegangen i anti-Microsoft-aggresjonen og veksten i likegyldighet gjenspeiles også i to andre spørsmål i Times/CBS-undersøkelsen, begge knyttet til søksmålet som justisdepartementet i Washington og myndighetene i 18 delstater har anlagt mot Microsoft. Disse spørsmålene er identiske, ord for ord, med spørsmål som ble stilt i fjorårets Times/CBS-undersøkelse, fra juni 1998.

Det første av disse spørsmålene gjelder hvorvidt myndighetene gjør rett i å saksøke Microsoft for brudd på konkurransereglene. I juni i fjor svarte 40 prosent at myndighetene gjør rett, 34 prosent svarte at de gjør feil, mens 26 prosent svarte vet ikke. I juli i år er vet ikke-svarene vokst til 38 prosent, mens rett og feil havner begge på 31 prosent.

Det andre spørsmålet ber respondentene ta stilling til hvem de føler har mest rett, justisdepartementet som hevder at Microsofts praksis skader forbrukerne, eller Microsoft som hevder at de gavner forbrukerne. Her øker vet ikke-andelen fra 13 prosent til 23, mens de som er enige med justisdepartementet minsker fra 33 prosent til 25. Både i fjor og i år føler et flertall at Microsoft gavner forbrukerne, 54 prosent i juni 1998, 52 prosent i juli 1992.

Microsoft avviser nedgangen i positiv rating i opinionen, og viser til egne undersøkelser som viser at andelen amerikanere med et positivt forhold til Microsoft har holdt seg på 75 prosent i lang tid.

Til toppen