Tredoblet resultat i Ice

Satser på infrastruktur og nye frekvenser.

Tredoblet resultat i Ice
Ice.net dekker mer av Norges areal enn noen av konkurrentene. Det gir kundetilvekst, sier Eivind Helgaker. Bilde: Ice.net

Ice.net forteller i en pressemelding at de har gjort opp regnskapet for 2013.

Sammenliknet med 2012 økte omsetningen med 19 prosent til 348 millioner kroner. Driftsresultat og årsresultat ble begge mer enn tredoblet, til henholdsvis 60 millioner kroner og 37 millioner kroner. Nettokundeveksten var 11,4 prosent.

– Mye av kundeveksten kan tilskrives vår ledende geografiske dekningsgrad. Samtidig gleder det oss at gjennomsnittsinntekten per kunde øker i både privat- og bedriftssegmentet, sier administrerende direktør Eivind Helgaker.

Ice.net dekker 75 prosent av Norges landareal, mer enn noen av konkurrentene.

– 2014 blir et særdeles interessant og annerledes år både for ice.net, med et spesielt fokus på infrastruktur og investeringer, men også for norsk telekombransje generelt, sier Helgaker.

I 2013 vant Ice.net tilgang til spektrum i 800, 900 og 1800 MHz-båndene. De har også sikret finansiering. Ifølge Helgaker gir det både fleksibilitet og handlingsrom for tiden framover.

Les mer om: