Tredobling av kvinner som handler på nett

Tallet på norske netthandlende kvinner er mer enn tredoblet på fire år.

Gapet mellom kvinner og menn som handler over nett er i ferd med å jevne seg ut ifølge en undersøkelse foretatt av analyseselskapet MMI. Basert på 1.400 telefonintervjuer i måneden over tid har det skjedd en dramatisk endring fra 2000 til 2004.

Undersøkelsen ble presentert på Eforums møte med utgangspunkt i 20 forskjellige produktkategorier. Spørsmålene har vært rettet mot hvor mye kvinner har kjøpt sist måned per produkt.

48 prosent av kvinnene handler i dag over nett som er en vekst på 206 prosent i forhold til 2000-målingen. Til sammenligning handler 61 prosent av mennene over nett, men veksten her har «bare» vært på 91 prosent siden forrige måling.

Tallene innebærer at 600.000 norske kviner har begynt å handle på nett de siste fire årene.

- Vi ser en solid vekst både relativt og nominelt hos kvinners handlemønster på nett, sier ansvarlig for undersøkelsen i MMI, Rune Eilertsen.

Og veksten synes bare å fortsette. Men kvinner handler i mer beskjedne beløp enn menn. I snitt handler kvinner for 1.555 kroner per måned mot menn som i snitt handler for 2.251 kroner i måneden.

- Vi ser en tendens til at kvinner er storhandlere av bøker, sko, møbler og interiør, mens menn tar seg av større innkjøp som sydenturer og PC-kjøp, sier Eilertsen.

Kvinner er også mer pragmatiske og strukturerte ved sine søk på Internett. I forhold til hva kvinner bruker på «underholdning» mot andre medier, virker dette som et paradoks. På Internett bruker menn i snitt 32 minutter på nettsurfing per dag mot kvinner 13 minutter. Tiden på å lese ukeblader, se «reality»- og såpeserier på TV er derimot langt høyere for kvinner enn menn.

Til toppen