Tredobling av kvinner som handler på nett

Tallet på norske netthandlende kvinner er mer enn tredoblet på fire år.

Tallet på norske netthandlende kvinner er mer enn tredoblet på fire år.

Gapet mellom kvinner og menn som handler over nett er i ferd med å jevne seg ut ifølge en undersøkelse foretatt av analyseselskapet MMI. Basert på 1.400 telefonintervjuer i måneden over tid har det skjedd en dramatisk endring fra 2000 til 2004.

Undersøkelsen ble presentert på Eforums møte med utgangspunkt i 20 forskjellige produktkategorier. Spørsmålene har vært rettet mot hvor mye kvinner har kjøpt sist måned per produkt.

48 prosent av kvinnene handler i dag over nett som er en vekst på 206 prosent i forhold til 2000-målingen. Til sammenligning handler 61 prosent av mennene over nett, men veksten her har «bare» vært på 91 prosent siden forrige måling.

Tallene innebærer at 600.000 norske kviner har begynt å handle på nett de siste fire årene.

- Vi ser en solid vekst både relativt og nominelt hos kvinners handlemønster på nett, sier ansvarlig for undersøkelsen i MMI, Rune Eilertsen.

Og veksten synes bare å fortsette. Men kvinner handler i mer beskjedne beløp enn menn. I snitt handler kvinner for 1.555 kroner per måned mot menn som i snitt handler for 2.251 kroner i måneden.

- Vi ser en tendens til at kvinner er storhandlere av bøker, sko, møbler og interiør, mens menn tar seg av større innkjøp som sydenturer og PC-kjøp, sier Eilertsen.

Kvinner er også mer pragmatiske og strukturerte ved sine søk på Internett. I forhold til hva kvinner bruker på «underholdning» mot andre medier, virker dette som et paradoks. På Internett bruker menn i snitt 32 minutter på nettsurfing per dag mot kvinner 13 minutter. Tiden på å lese ukeblader, se «reality»- og såpeserier på TV er derimot langt høyere for kvinner enn menn.

Til toppen