Tredobling i antall nettstudenter i utlandet

Stadig flere velger å ta fleksible nettstudier i utlandet, viser ferske tall fra NKS.

Fjernstudier på nettet blir stadig mer utbredt. Ifølge Aftenposten fjernunderviser norske undervisningssteder rundt 30 000 mennesker, og det er spesielt studier fra utlandet som har blitt populært.

Mange kan være ektefeller eller samboende til partnere som har fått jobb i utlandet, og som da selv kan bruke tiden til å videreutdanne seg.

NKS har de siste fem årene hatt en tredobling i antallet studenter som følger undervisningen fra utlandet. BI Nettstudier, har mellom 3000 til 4000 studenter, hvorav rundt 100 i utlandet.

Også hos NKI, som er landets største på fjernundervisning, er studier fra utlandet populært. Av 13.900 aktive studenter, har skolen studenter i 36 land.

Eksamener blir avholdt ved de norske ambassadene i de respektive landene.

Faglærer og veileder Roger Mathisen på sin side, retter oppgaver, diskuterer og svarer på spørsmål fra studentene fra Malawi.

Til Aftenposten sier han at nettet fungerer bedre enn fysiske skoler ettersom nettet i langt større grad kan gi individuell oppfølging, større terskel for å stille spørsmål og delta i diskusjoner.

Ifølge en større spørreundersøkelse blant nettstudentene ved NKI Fjernundervisning, er kursformen svært populær. Av 378 tilbakemeldinger, svarer 87 prosent at de er svært fornøyde eller fornøyde med å være nettstudent. Bare 2 prosent svarer at de er misfornøyd eller svært misfornøyd.

Til toppen