Tredobling i nettsvindelsaker i 2002

Antallet Internett-relaterte svindelsaker økte kraftig i 2002, og auksjoner topper verstinglista, ifølge FBI.

Tall fra Internet Fraud Complaint Center, gjengitt av Associated Press, viser at antallet klagesaker som relaterer seg til nettsvindel mer enn tredoblet seg fra 2001 til 2002. FBI rapporterer om over 48.000 slike klager bare i fjor, og langt de fleste klagesakene - 46 prosent - gjelder auksjonssvindel.

Deretter følger klager på at varer som er bestilt over Internett aldri blir levert, kredittkortsvindel og falske investeringsprosjekter, viser rapporten som onsdag ble lagt frem av Internet Fraud Complaint Center (IFCC), som ledes av nettopp FBI og National White Collar Crime Center - et organ som bekjemper hvitsnippforbrytere.

Målt i dollar utgjorde de 48.252 rapporterte tilfellene et estimert tap på 54 millioner dollar, mot de 17 millioner dollar og 16.755 tilfellene som ble registrert året før. Selv om over 48.000 svindelsaker kan synes høyt, tror IFCC at de rapporterte tilfellene bare er toppen av isfjellet - mørketallene er store.

I tillegg til de rapporterte svindelsakene mottok IFCC også nesten 37.000 andre klager i 2002 som ikke klassifiseres som svindel, men som omhandlet ulovlig pornografi, spam og inntrengningsforsøk på dataanlegg.

Ettersom stadig flere mennesker og bedrifter foretar transaksjoner og driver næringsvirksomhet på Internett, ventes antallet svindelsaker fortsatt å øke sterkt. Ifølge IFCC-rapporten dominerer menn på alle lister - de fleste som begår nettsvindel er menn, der gjerningspersonen er kjent er 80 prosent menn, og det er også flest menn som leverer inn klagesaker - nærmere bestemt 71 prosent.

De 48.252 svindelsakene kommer hovedsakelig fra USA, men det er også mange klager fra Canada, Australia, Storbritannia, Tyskland og Japan.

Mens nettauksjonssvindel utgjorde hele 46 prosent av alle klagene, representerte det gjennomsnittlige tapet bare 320 dollar per sak. Til sammenlikning var det gjennomsnittlige tapet for personer som var blitt utsatt for identitetstyveri hele 2000 dollar i hvert tilfelle, ifølge Associated Press.

Les mer om undersøkelsen på IFCCs nettsider.


Les mer om:
;