Treg digital start for skolene

Skolene vegrer seg for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Nå krever Abelia fortgang.

Skolene vegrer seg for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Nå krever Abelia fortgang.

Stortingsmeldingen Kultur for læring legger sterke føringer for arbeidet med bruk av digitale verktøy i skolenes virksomhet.

Fra våren 2005 skal IKT i avgangsprøver i grunnskolen og i eksamener i videregående opplæring gradvis tas i bruk.

Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen.

Nå uttrykker NHOs bransjeorganisasjon for IKT-bedrifter, Abelia, stor skuffelse over den lave deltakelsen fra skolene.

Bare rundt 15 videregående skoler avholdt eksamen digitalt i år. Abelia mener det må settes fart i innføringen av IKT i skolen.

– Neste år bør alle videregående skoler kunne arrangere eksamen digitalt, sier leder i Abelia, Paul Chaffey.

For å kunne gjennomføre digital eksamen for alle videregående skoler må mange tiltak settes i verk.

Blant utfordringene er tilstrekkelig bredbånd til alle skoler, og at alle elever må ha tilgang til bærbar datamaskin, mener Chaffey.

Han peker på at infrastruktur for blant annet felles innlogging og digitale mapper må styres av myndighetene.

Rådgiver Johs Totland i Utdanningsdirektoratet bekrefter til digi.no et vellykket resultat fra de 15 skolene som var med i forsøksprosjektet med vel 1.500 elever. Til tross for at linjene til Siemens gikk ned, lyktes det likevel å gjennomføre digital eksamen med gode backup-løsninger.

Totland forteller at prosjektet skal oppgraderes gradvis fram mot 2008. Til neste år har direktoratet satt et tak på 100 skoler som skal gjennomføre papirløs eksamen, alt fra levering til at karakterer blir gitt tilbake digitalt.

100 skoler vil til neste år ha rundt 10.000 elever og blir opptil en seksdobling fra i år.

Alle typer fag skal etter hvert foregå digitalt, og elever systematiserer kunnskapen gjennom hele året i en digital mappe.

Men det er fortsatt en lang lerret å bleke før målet nås.

Totalt sett finnes det opptil 5.000 grunnskoler og videregående skoler som skal være oppe digitalt innen 2008. Skolene har rundt 780.000 elever.

Når flere hundre tusen elever skal inn til eksamensrommene framholder Totland stor trafikk og linjekapasitet som de største utfordringene framover.

Til toppen