Treg overgang til digital forvaltning

Til tross for Altinn, bruker næringslivet 6560 årsverk til å fylle ut skjemaer og statistikker for det offentlige.

Til tross for Altinn, bruker næringslivet 6560 årsverk til å fylle ut skjemaer og statistikker for det offentlige.

Altinn er en felles elektronisk innrapporteringskanal fra næringslivet til Brønnøysund-registrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Hensikten er å forenkle skjemavelde ved å sende inn informasjonen elektronisk.

Altinn har til nå i år tatt imot opp mot 2 millioner elektroniske innrapporteringsskjema, det meste i forbindelse med skatt.

Målet er at rundt 50 statlige etater skal knyttes til Altinn og all rapportering til disse skal kunne skje over nettstedet. Rasjonaliseringsgevinsten på 0,7 prosent i fjor er et resultat av at antallet skjemaårsverk sank med 52 i forhold til året før, skriver Finansdepartementet.

Advokat Hedvig Svardal i Bedriftsforbundet har fått mange sinte meldinger og massiv kritikk fra sine bedrifter. Norsk Bedriftsforbund representerer 3.500 små og mellomstore bedrifter.

– Tilbakemeldingene er at ved bruk at Altinn får du intet ut. Systemet som skulle forenkle har i stedet gjort prosessene tungrodd, sa Svardal til digi.no i mai.

Hun mener Altinn ikke fungerer etter hensikten. I stedet for å rapportere bare en gang, må brukerne sende inn ett skjema til Brønnøysund-registeret og et annet til Ligningskontoret med nøyaktig de samme opplysningene.

– Vi har nå skrevet brev til Næringsdepartementet og Finansdepartementet som forteller at de er glade for tilbakemelding og jobber med saken, sier Hedvig Svardal.

I den gamle løsningen fikk selvstendige næringsdrivende kvitteringen direkte i nettleseren. Med Altinn opplever brukerne noe annet: «Alt inn – og intet ut.»

– Per i dag er det faktisk raskere å sende inn momsoppgavene på papir, uttrykker en frustrert bruker.

Moderniseringsminister Meyer har i stasbudsjettet for neste år avsatt friske midler til en videre satsing på næringslivets elektroniske rapporteringskanal Altinn.

- Det går rette veien. Jeg vil likevel advare mot å tro at timeforbruket går ned straks. Folk skal jo først bli vant til å lære seg å bruke de nye elektroniske innrapporteringsformene, sier underdirektør i Altinn, Anne Marthe Hesjadalen, til Dagens Næringsliv.

Til toppen