Treg start for digitale barnehager

Det er store sprik på hvordan barnehagene bruker digitale hjelpemidler, viser ferske tall.

Det er store sprik på hvordan barnehagene bruker digitale hjelpemidler, viser ferske tall.

Det digitale kunnskapsløftet innebærer bruk av IKT i alle trinn på skolene, helt ned til barnehagenivå.

Digitale verktøy er tydelig på plass i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, men høyskolelektor Nina Bølgan ved Høgskolen i Oslo er ikke imponert.

Hun mener det er gjort lite for at barnehagene tar IKT i bruk, skriver Aftenposten. Bølgan har laget temaheftet IKT i barnehagen, en praktisk veiledning som følger rammeplanen.

Hun reiser rundt for å lære barnehageansatte om hvordan de kan bruke digitale verktøy kreativt i barnehagene. Digitale verktøy kan være alt fra PC, fargeskrivere og skanner, kamera, videokamera og web-kamera.

Hennes erfaring er at det er store sprik i hvordan barnehagene bruker digitale verktøy.

En mindre undersøkelse gjennomført ved Høgskolen Stord/Haugesund, viste at rundt halvparten av barnehagene i det området hadde gjort datamaskiner tilgjengelige for barnehagebarn.

Personalets kunnskaper, ferdigheter, holdninger, kjønn og alder preger innstillingen til digitale verktøy generelt. De fleste barnehager er avhengige av en eller to ildsjeler for å komme i gang med digitale verktøy.

Til toppen