- Trekk saken mot Microsoft

Microsoft varslet i går at man igjen vil be myndighetene trekke sitt søksmål. Påskuddet er avtalen mellom AOL, Netscape og Sun.

Søksmålets hensikt er å bevise at Microsofts virksomhet bryter med antitrustlovgivningen slik at myndighetene kan følge opp med særskilte tiltak for å bringe konkurranse tilbake til markedet.

Ifølge Microsofts advokat John Warden viser AOLs oppkjøp av Netscape og nye allianse med Sun at søksmålet hviler på en "total tanketomhet", og at enhver påstand om at Microsoft kan utnytte sitt hegemoni innen PC-operativsystemer for å etablere et Internett-monopol må erkjennes grunnløs.

Warden sa at Microsoft vil sende en ny henstilling til myndighetene om å trekke søksmålet når alle myndighetenes vitner er avhørt og alt bevismateriale er lagt frem. Dette kan ta mange uker.

Microsoft kom med en liknende henstilling rett før rettssaken skulle ta til. Den ble raskt avvist.

Observatører tror ikke avtalen vil føre til at saken trekkes eller ha særlig innvirkning på en kjennelse knyttet til hvorvidt lovverket er brutt eller ikke. Derimot kan det ha sin betydning for hva slags tiltak dommeren kan tillate myndighetene å gjennomføre dersom de skulle få medhold.

Til toppen