Trekker aksjon for å redde Linux-fiende

SCO Group trodde de skulle få 100 millioner dollar fra et investeringsselskap. Men nei

Trekker aksjon for å redde Linux-fiende
Bilde:

SCO Group, Linux-leverandøren som gjorde helomvending og ble Linux-fellesskapets største fiende gjennom en serie med dårlig funderte søksmål mot særlig IBM og Novell, har opplevd noe som ser ut som et dødsstøt.

I februar ble det meldt at investeringsselskapet Stephen Norris Capital Partners, med partnere i Midtøsten, hadde tilrettelagt en ordning som tilførte SCO Group opptil 100 millioner dollar i privat kapital. Det tidligere børsnoterte SCO skulle gjøres om til et privateid selskap kontrollert av Stephen Norris.

    Les også:

I går ble det kjent, blant annet gjennom Bloomberg News, at Stephen Norris har fått kalde føtter og trukket sitt opprinnelige forslag. Investeringsselskapet forhandler i stedet med SCO om å overta det som måtte være igjen av verdier i SCO.

Det innebærer at SCO likevel ikke vil være i stand til å møte Novell i retten, og at det tvert i mot går mot en endelig avvikling. Uten mer kapital er det tvilsomt om SCO vil kunne legge fram en troverdig omorganiseringsplan, og i så fall vil kan de ikke unngå å bli slått konkurs.

Les mer om: