Trekker all støtte til friprogsenteret

- Dette er veldig trist, sier friprog-direktøren.

Trekker all støtte til friprogsenteret
Det er uvisst hvordan Friprogsenteret skal finne penger til fortsatt drift, nå som statsstøtten forsvinner. Bilde:

Nasjonalt senter for fri programvare blir fratatt all finansiering fra staten.

Fornyingsdepartementet og statsråd Rigmor Aasrud (Ap) fjerner 100 prosent av statsstøtten til kompetansesenteret allerede fra nyttår, kan digi.no nå avsløre.

Trist

Friprogsenteret har siden det ble etablert i 2007 av hennes forgjenger Heide Grande Røys (SV) vært helfinansiert av pengene som nå forsvinner.

- Vi synes det er veldig trist, sier Friprogsenterets direktør Morten Amundsen til digi.no.

Midlene for neste års drift var allerede sikret gjennom statsbudsjettet, om lag 4,45 millioner kroner, som skulle finansiere senteret og deres fire årsverk. Men etter det digi.no får opplyst er overføringene nå trukket tilbake og omfordelt til andre formål.

- Trist å miste støtten, sier direktør Morten Amundsen i Friprogsenteret.
- Trist å miste støtten, sier direktør Morten Amundsen i Friprogsenteret. Bilde: Friprogsenteret

- Har livets rett

- Vi synes ikke det er riktig å gjøre det. Slik vi ser det har Friprogsenteret livets rett slik vi var finansiert. Utfordringene som ligger foran Norge med satsingen på felleskomponenter og store offentlige IT-prosjekter innen de fleste fagfelt, gjør at vi mener deling og samarbeid burde ligge langt frem i panna når man skal utvikle løsninger på tvers av statlig og kommunal sektor. Etter vårt syn burde vår funksjon være enda viktigere fremover, fortsetter Amundsen.

Han bekrefter overfor digi.no at de fikk vite om den endelige beslutningen i møter med statsråd Aasrud allerede i forrige måned.

Henger i en tynn tråd

Hvordan kompetanssenteret nå skal overleve er ikke klart. Deres årlige GoOpen-konferanse med temaer innen åpne data, delingskultur og fri programvare har vært godt besøkt. Men har vært drevet som et nullprosjekt, og er i dagens form ikke tilstrekkelig for å finansiere driften deres.

Han mener imidlertid at det ikke er kroken på døra.

- Vi tror ikke det skal ha mye å si. Dette er også noe vi har visst en stund. Allerede ved fremleggelsen av statsbudsjettet ble vi bedt om å se oss om etter ny finansiering. Det gjør vi også, sier Amundsen.

Akkurat hvilke nye inntektskilder Friprogsenteret jobber med, vil ikke direktøren å gå nærmere inn på nå. Men han understreker at de ønsker å være et nøytral senter, og at deres arbeid ikke blir tatt til inntekt for kommersielle aktører.

Trolig er det KS-initiativet «KommIT», det nye rådet som skal besørge koordinering av felles IT-satsing i stat og kommunesektoren, som nå får nyte godt av midlene Friprogsenteret mister, men det er ennå ikke bekreftet av FAD.

digi.no har vært i kontakt med fornyingsdepartementet og bedt om en forklaring på omfordelingen, og venter på svar.

Saken oppdateres.

    Les også:

Les mer om: