Trekker kravet om å dele Microsoft

USAs justisdepartement trekker kravet om å dele Microsoft i håp om en rask avgjørelse om pålagte begrensninger i selskapets drift, og spesielle overvåkningstiltak.

USAs justisdepartement trekker kravet om å dele Microsoft i håp om en rask avgjørelse om pålagte begrensninger i selskapets drift, og spesielle overvåkningstiltak.

Justisdepartementet i Washington trekker også kravet om en ny høring av anklagen om at buntingen av Internet Explorer i Windows 95 og Windows 98 var ulovlig. Kunngjøringen kommer i forkant av fristen 14. september der partene skal redegjøre for sine standpunkter overfor den nye dommeren i saken, Colleen Kollar-Kotelly. En første høring skal holdes 21. september.

Departementet sier at siden ankeinstansen har enstemmig holdt fast ved kjernen i saken, at Microsoft har brukt ulovlige midler til å opprettholde sitt monopol innen operativsystemer for PC-er, er grunnlaget uansett lagt for tiltak som kan avslutte Microsofts ulovlige oppførsel, avverge et tilbakefall og åpne operativsystemmarkedet for konkurranse. Da ønsker det ikke å bruke tid på uvesentlige detaljer. Departementet viser til den opprinnelige kjennelsen fra den opprinnelige dommeren, Thomas Penfield Jackson, som modell for de tiltakene det ønsker iverksatt.

Frafallet av kravet om fornyet behandling av buntingen av Internet Explorer i Windows 95 og Windows 98 oppveies av et nytt krav fra departementets side: Det vil be retten undersøke det som er skjedd i IT-bransjen etter at den opprinnelige kjennelsen ble gitt, og evaluere hvorvidt utviklingen gir grunnlag for ytterligere begrensninger på Microsofts forretningspraksis, utover tiltakene i den opprinnelige kjennelsen, gitt at selskapet ikke skal deles.

Dette er en klar trussel mot Windows XP, selv om Wall Street Journal skriver at talspersoner for departementet igjen har avvist at de vil gå til juridiske skritt for å hindre eller utsette den offisielle lanseringen av systemet 24. oktober.

Amerikanske medier skriver at delstatene som har vært med på søksmålet mot Microsoft, støtter frafallet av kravet om oppdeling. Det oppgitte motivet for utspillet - en rask behandling for å få iverksatt effektive straffetiltak så fort som mulig - betraktes som troverdig. Det antas også at departementets utspill gjenspeiler en håndsrekning til Microsoft som har antydet at det kan være villig til å søke et forlik.

I sin kjennelse, slo dommer Jackson fast at dersom Microsoft ikke skulle deles i et applikasjonsselskap og et operativsystemselskap, måtte det underlegges blant annet følgende begrensninger;

  • forbud mot hevnaksjoner mot PC-leverandører som distribuerer programvare fra Microsofts konkurrenter
  • felles prising av Windows for alle PC-leverandører
  • PC-leverandørene må få større muligheter til å tilrettelegge Windows på maskinene de selger
  • Microsoft må gi mer informasjon til konkurrentene om hvordan Windows fungerer
  • Microsoft må avholde seg fra å kode Windows slik at det rammer applikasjoner fra konkurrentene
  • Microsoft kan ikke undertegne eksklusive kontrakter
  • Microsoft må fortsette å selge eldre utgaver av Windows i minst tre år etter at nye utgaver er lansert
  • sterke begrensninger på integrering av ny funksjonalitet i Windows

Jackson mente også det ville være nødvendig å opprette et spesielt organ for å holde Microsoft under kontinuerlig oppsyn.
Til toppen