Trekker patentkrav mot Microsoft

Resultat av Google-forlik med USAs konkurransetilsyn.

Det blir i alle fall ikke salgsforbud mot Microsoft Xbox 360 på grunn av Motorola Mobilitys videopatenter.
Det blir i alle fall ikke salgsforbud mot Microsoft Xbox 360 på grunn av Motorola Mobilitys videopatenter.

Resultat av Google-forlik med USAs konkurransetilsyn.

Google-eide Motorola Mobility har trukket tilbake to patentkrav fra saken selskapet har gående hos U.S. International Trade Commission (ITC) mot Microsoft. Dette går fram av et rettsdokument som er datert den 8. januar.

De to patentene, 6,980,596 og 7,162,094, er knyttet til den digitale videoteknologien H.264. Patentene anses som standardessensielle og underlagt spesielle betingelser (FRAND - fair, reasonable, and non-discriminatory), noe som blant annet innebærer at patenteieren ikke kan nekte noen å lisensiere teknologien som er beskrevet i patentene. Uenigheten mellom Motorola Mobility og Microsoft har i hovedsak dreid seg om lisensprisene.

Saken i ITC har ifølge CNET News ikke dreid seg prisene, men om hvorvidt Motorola Mobility skulle få lov til å håndheve et amerikansk salgsforbud mot blant annet Microsofts Xbox-produkter. Motorola fikk et foreløpig medhold i dette, men ITC hadde ikke behandlet saken ferdig Motorola Mobility kom med gårsdagens melding.

Det er liten tvil om at forlike Google har inngått med det amerikanske konkurransetilsynet FTC er årsaken til at disse patentene har blitt trukket fra saken mot Microsoft. Fortsatt gjenstår ett patent, 6,069,896, som er knyttet til trådløse P2P-nettverk. Dette anses trolig ikke som noe som er essensielt for industristandarder.

Microsofts stedfortredende sjefjurist, David Howard, sier i en uttalelse til CNET News at Microsoft er fornøyde med at kravene har blitt trukket tilbake. Men han mener at FTC-avgjørelsen krever at Googles datterselskap gjør det samme også i andre jurisdiksjon.

    Les også:

Til toppen