Trend Micro har nye sikkerhetsprodukter for småbedrifter

De nye produktene verner mot virus og spam, og skal være enkle å forholde seg til.

De nye produktene verner mot virus og spam, og skal være enkle å forholde seg til.

Sikkerhetsselskapet Trend Micro lanserer nye sikkerhetsprodukter for små og mellomstore bedrifter (SMB). De nye produkteneverner mot blant annet virus og spam. De skal være enkle å installere, vedlikeholde og oppdatere, slik at de egner seg for virksomheter som har få eller ingen egne IT-spesialister. De bygger på den samme teknologien som i selskapets produkter for store bedrifter.

De nye produktene er:

  • Client Server Suite for SMB 2.0 beskytter stasjonære PC-er, bærbare PC-er og filservere mot virus. Administrasjonen skjer via et webbasert grensesnitt. Alle PC-er i nettverket beskyttes og oppdateres kontinuerlig og automatisk.

  • Client Server Messaging Suite for SMB 2.0 utvider Server Suite med virusbeskyttelse og heuristisk spamfilter for Exchange

  • InterScan VirusWall for SMB 5.0 leser HTTP-, SMTP- og FTP-trafikken der lokalnettet møter Internett, og beskytter også mot spam.

  • NeaTsuite for SMB er en kombinasjon av Client Server Message Security Suite og InterScan VirusWall

InterScan VirusWall kan leveres i dag. De øvrige produktene kommer i løpet av første kvartal.

Til toppen