Trenger ikke aksjonærvedtak for å kjøpe J.D. Edwards

PeopleSoft har restrukturert sitt bud på J.D. Edwards slik at oppkjøpet kan gjennomføres raskere og uten aksjonærvedtak.

Styrene i PeopleSoft og J.D. Edwards brukt øyensynlig helgen til å finne fram til en offensiv kontring mot Oracle-budet på PeopleSoft. I går vedtok PeopleSoft-styret enstemmig å restrukturere sitt bud på J.D. Edwards slik at over halvparten av kjøpesummen gjøres opp i kontanter. Styret i J.D. Edwards vedtok like enstemmig å godta det restrukturerte budet.

    Les også:

Poenget med dette utspillet er at man da utsteder så få aksjer at man ifølge Nasdaq-reglementet, slipper å innkalle til aksjonærmøte for å få godkjent oppkjøpet. Det aksjonærene formelt stemmer over i slike anledninger, er selve aksjeutstedelsen. Når tallet på utstedte aksjer for å finansiere et oppkjøp faller under en bestemt grense, er det ifølge reglementet ikke lenger nødvendig at aksjonærene godkjenner utstedelsen.

Dermed kan fusjonen mellom PeopleSoft og J.D. Edwards framskyndes opptil et par måneder i forhold til den opprinnelige tidsplanen på september-oktober, og Oracle kan være tvunget til å kjøpe det fusjonerte selskapet, i stedet for bare PeopleSoft slik de egentlig vil.

Det oppgitte motivet for utspillet er å forsikre kundene at fusjonen vil gjennomføres, og avverge kundefrafall i inneværende kvartal. PeopleSofts kvartalstall ventes en gang i midten av juli.

Oracle mener det hele er et spill for å umyndiggjøre aksjonærene, og advarer at de er beredt til å kjøpe det fusjonerte selskapet. I så fall tror observatører de kan være nødt til å øke prisen med om lag 20 prosent, altså til rundt 6 milliarder dollar.

Les mer om: