Trenger skolen egentlig flere PC-er?

Alle vil ha flere PC-er i skolen. Men trenger skolen mer data i et Norge hvor folk ikke lenger fødes med ski på beina, men med en spillkonsoll mellom hendene?

Regjeringen lover, ifølge Computerworlds nettutgave nesten 300 millioner kroner til IT i utdanningen. Data i skolen prioriteres endelig, år og tiår etter at de første klagende røstene ropte sine første advarsler om et Norge som sto i fare for å sakke akterut. De som har god hukommelse vil huske stikkordene "Datasekretariatet" og "Winix-skandalen", i sin tid avdekket i nevnte avis, skrekkprosjekter som la det meste av datasatsingen i skoleverket død i mange, lange år.

Siden den gang har mange advart om hvor farlig denne manglende satsingen er. Til slutt har politikerne hørt. Pengene sitter nå stadig løsere hos de bevilgende myndigheter. Kristin Clemet vil gi tilbud om etterutdanning til 40.000 lærere. Endelig skal lærerne lære seg data, slik at de kan lære data til elevene.

Det er her det skurrer.

For i mellomtiden har elevene lært seg data. Helt uten lærere, men med desto mer bistand fra foreldre og venner, har de aller, aller fleste barn over seks år en PC-brukskunnskap som går utenpå det en gjennomsnittlig lærer har. Det finnes ikke lenger samme behov for denne type kunnskap hos lærerne. Markedskreftene har gjort jobben sin, og i mangel av dekning gjennom klasserommet, har den etterspurte kunnskapen funnet nye kanaler frem til mottakerne. Nå behersker elevene Windows, Internet Explorer og de andre Microsoft-programmene. Lærerne har ikke noe å lære dem som det er vits i å kunne før de eventuelt skal spesialisere seg på et felt.

De fleste satsinger på data i skolen vil derfor raskt bli satsinger som tar sikte på å bringe lærerne kunnskapsmessig på høyde med elevene sine. At lærerstanden har forsømt seg i å sette seg inn i bruken av de viktige verktøy som PC og Internett representerer, er egentlig lærernes eget problem. Vi måtte kunne forvente av lærerne at de lærte seg å bruke dataverktøy av egen interesse, slik vi forventer at legen skal holde seg noenlunde oppdatert på ny utvikling innen sitt fagfelt.

Jovisst trenger skolen PC-er. Data i skolen er viktig fordi det er et verktøy. Men det er innen de tradisjonelle realfagene kunnskapene Norge vil trenge i fremtiden ligger. Lær elevene mer matematikk, fysikk, kjemi og geografi. Lær dem å regne med en regnestav. Lær dem norsk grammatikk. Lær dem gjerne russisk, kinesisk og arabisk. Alt dette er kunnskap som er mye, mye viktigere enn å kunne surfe på Internett. Uansett så kan de altså surfe allerede.

Vi kan ikke bygge en kunnskapsnasjon på kunnskap om bruken av Internet Explorer.

Til toppen