Trenger Slottet en rådgiver i dag?

I dag foretar fedrelandet Norge sin viktigste ansettelse på to og et halvt år. Utfallet av ansettelsesprosessen er i realiteten forutsigbar, men med verdig ydmykhet erklærte kandidat nr. 1 i morgennyhetene 10. mars at han avventer situasjonen.

I dag foretar fedrelandet Norge sin viktigste ansettelse på to og et halvt år. Utfallet av ansettelsesprosessen er i realiteten forutsigbar, men med verdig ydmykhet erklærte kandidat nr. 1 i morgennyhetene 10. mars at han avventer situasjonen.

Hadde Bondevik krøpet til korset noen dager tidligere, kunne Stoltenberg ha gått på ski opp Karl Johan. Dét ville udiskutabelt ha vært miljøvennlig. Gasskraftverk er ikke så opplagt postivt for miljøet. Bondevik har et godt poeng når han refererer til en samlet miljøbevegelse som er i harnisk over bygging av forurensende gasskraftverk.

Hvis Slottet ringer meg og spør om råd omkring denne ansettelsen, vil jeg kanskje svare slik:

"Det er hyggelig at De ringer, hr. kabinettsekretær, og som erfaren lederutvelger er det en utsøkt ære for meg å kunne gi fedrelandet råd i et slikt viktig spørsmål. Når dette er sagt, hr. kabinettsekretær, vil jeg foreslå hr. Stoltenberg. Vel å merke hr. Stoltenberg senior. Han har jo mye lengre erfaring, og dessuten serverer han mye sunnere frokoster. Tusen takk for oppdraget, hr. kabinettsekretær."

PS. Ansettelsen har stor betydning for IT-bransjen!

Slottet bør spørre kandidaten hvorfor det er så viktig å sende IT-bransjen til den gamle flyplassen når de fleste synes det er viktigere å ligge nær den nye flyplassen (!).

Flere av Krogh-Tonnings kommentarer finner du her:


Apropos Jaglands exit: "Like Trynet På"-bytter skjer også i IT-bransjen
Toppledere i tillitskrise
dogi.no - nytt verktøy for bedre lederutvelgelse!

Til toppen