Tretten nye mobilteleverk før året er omme - og festen har bare såvidt begynt

Mens år 2000 startet med to mobiloperatører og en service provider, vil år 2000 trolig ende med minst 13 service providere til.

Mens år 2000 startet med to mobiloperatører og en service provider, vil år 2000 trolig ende med minst 13 service providere til.

I tillegg til de 14 selskapene som allerede har inngått avtale om kjøp av mobilkapasitet kommer åtte selskap til som har fått tildelt mobilnummer fra Post og teletilsynet, og som ventelig vil presentere service provider avtaler med Telenor Mobil eller NetCom i løpet av kort tid.
Disse 21 selskapene vil konkurrere om gunsten til kunder som i år ventelig vil legge igjen 10 milliarder kroner i ulike former for mobiltjenester, og ytterligere 3,75 milliarder kroner i mobiltelefoner.

Mobilmarkedet i år, som av Norsk Telecom beregnes å utgjøre vel 10 milliarder kroner i år, deles i hovedsak av Telenor Mobil og NetCom 70/30, som er i tråd med selskapenes markedsandel på kundemarkedet. Men allrede i år kan en se at service providere entrer markedet, både på inntektssiden, men spesielt på kundeveksten. For alle de nye selskapene har alle et fellestrekk: De trenger mange kunder raskt for å oppnå kritisk masse.

Derfor har seks av de nye mobilselskapene i ulike sammenhenger presentert målsetninger om tilsammen å ta 275.000 kunder i år. Tele 2 Norge vil ta 50.000, Site Commmunications 60.000, Sense Communications 70.000, Smart Club Telecom 35.000, MetropolTV/Chess Communications 10.000 og Communicate You (tidl. Telepluss) vil ta 50.000. Så langt er det Sense som er nærmest målsetningen med anslagsvis 50.000 norske mobilkunder, men selskapet er også det som har vært på markedet lengst av de nye mobilselskapene.

Pr oktober satt de viktigste aktørene i service providermarkedet med vel 100.000 kunder men ambisjonene er store. digitoday.no har gjort beregninger som tyder på at de opptil 22 aktørene på mobilmarkedet tilsammen kan risikere å selge opptil 700.000 netto kundetilknytninger i 2000 som bringer det totale antall mobilkunder i Norge opp i 3,4 millioner som betyr en mobilpenetrasjon på nær 75 prosent.
Norges nye mobilaktører
Telenor Mobil
... som har følgende kunder:
 • Sense
 • Zalto.com
 • Smart Club Telecom
 • Tele 2
 • Mobyson
 • Safetel
 • Chess Communication
 • Carrot Communications, Metropol TV/MySport
NetCom
... som har følgende kunder:
 • GTS
 • Tele 1 Europe
 • Site Communications
 • Enitel
 • Communicate You
 • ElTele Øst
 • Jippii
Selskap som har fått tildelt mobilnummer av Post og teletilsynet, men ennå ikke offentliggjort service provider avtaler:
 • Viken Energinett
 • Telegate
 • Teletopia
 • Unified Messaging System
 • Nextra AS
Kilde: Post og teletilsynet, selskapene

1. juli var det anslagsvis 2.850.000 mobilkunder i Norge etter en vekst i årets første seks måneder på drøye 300.000, som tilsammen sørger for å holde oppe et mobilmarked som fra operatørsiden beregnes av Norsk Telecom til å utgjøre vel 10 milliarder kroner i år. Veksten fra 1999 var på 13 prosent fra vel 8,9 milliarder og inkluderer fast abonnement, avgifter for orginert- og terminert trafikk, roaming og andre tjenester som SMS og lignende.

Mange av de nye service poviderne legger vekst på verdiøkende tjenester for sine mobilkunder, og en konkurransefaktur for mange selskap er å tilby billigere SMS-meldinger enn i dag. Dette markedet har vokst til å bli det største og mest dominerende av de verdiøkende tjenestene på markedet i dag. Verdien av SMS-meldinger utgjorde i 1999 750 millioner kroner i Norge, men veksten er tre ganger høyere enn i markedet generelt.

For i år beregner Norsk Telecom SMS-markedet til å være verdt 10 prosent av totalmarkedet eller nærmere 1 milliard kroner. Dette gir en vekst fra 1999 på 34 prosent, mot 13 prosent for markedet generelt. Denne milliarden genereres fra vel 3,5 millioner SMS-meldinger som sendes gjennom eller via de to norske mobilnettene daglig, eller nærmere 1,3 milliarder tekstmeldinger i år.

SMS-markedet har vokst dramatisk etter at tjenesten ble lansert for kontantkortkunder. NetCom var først ute og lanserte SMS våren 1998. Telenor lanserte SMS som en gratis tjeneste for kontantkortkundene sommeren 1998, og allerede andre uke i oktober 1998 distribuerte Telenor Mobil 10 millioner SMS-meldinger.

Hos et mobilselskap som NetCom, som brøt Telenors telemonopol allerede i 1993 har en alltid merket konkurransen. Informasjonssjef Guri Wormdahl, sier at det skal bli tungt for mange av selskapene å komme seg inn i markedet.

- Vi er ikke bekymret for konkurransen. Det betyr bare at vi må skjerpe oss på det vi tilbyr og hvordan. Det var tøft å konkurrere alene mot Telenor, men det blir tøffere nå, tror hun.

- Vi må ikke glemme at vi snakker om at selskapene skal dele på kundene i et land med drøye fire millioner mennesker. Jeg har vanskelig for å forstå at det skal være plass til så mange i markedet.

I kampen om kundene står blant annet ny teknologi sentralt. Fra første kvartal 2001 lanserer Telenor Mobil og NetCom - og dermed alle service providerne - GPRS, som er en teknologi som øker hastigheten i mobilnettet til vel 40 kbps. Senere i 2001 eller tidlig i 2002 vurderer begge aktørene å introdusere EDGE, som kan gi hastigheter på opptil 384 kbps, om ikke annet som en overgang til UMTS, som ventes å være i drift fra 2002. Denne mobilteknologien skal gi 16 kbps taleforbindelse og multimediaforbindelser på 384 kbps som standard. Maksimalhastighet på UMTS er 2 Mbps i spesielle innesoner, nær en basestasjon.

Men da kan Telenor Mobil og NetCom ha fått selskap fra minst to nye nettoperatører. I løpet av 2000 skal Samferdselsdepartementet tildele fire konsesjoner for tredje generasjon mobiltelefoni - UMTS - og foruten de to eksisterende selskapene er søkerne kjente fra både norsk og internasjonal tele- og mediavirksomhet.

Broadband Mobile ASA (Enitel ASA og Sonera Corporation), Tele2 Norge, Orange Norge AS (Orange plc og Bredband Mobil AB i samarbeid med de norske selskapene Schibsted ASA, Nera ASA, Bane Tele, Norsk Aller AS, Veidekke ASA og Four Seasons Venture III AS), BusinessNet AS (Tele 1 Europe AS, Western Wireless International og Rix Telecom) samt et konsortium med Orkla ASA i spissen foruten Dagbladet ASA, Hafslund ASA, Hakon Gruppen AS, NorgesGruppen ASA, OBOS/NBBL og Posten Norge BA) kan alle bli landets tredje og fjerde mobilnettoperatør.

I tillegg har Samfedselsdepartementet bestemt at de resterende GSM-frekvensene skal tildeles aktører i markedet etter auksjonsprinsippet i løpet av 2001, som åpner for minst en ny GSM-operatør - mest trolig i forbindelse med en UMTS-utbygning.

Den delen av mobilmarkedet som omfatter mobiltelefoner kan med en gjennomsnittspris per telefon på 2500 kroner inkludert subsidier utgjøre 3,75 milliarder kroner, om prognosen til Elektronikkbransjens Servicekontor (EBS) på 1,5 millioner solgte telefoner i år holder. I 1996 ble det ifølge EBS solgt 300.000 nye mobiltelefoner. dette var økt til 800.000 i 1998, mens det i 1999 ble solgt hele 1,4 millioner (ca 1,4 millioner GSM, vel 5000 NMT 450 og 18 NMT 900) telefoner til en samlet verdi på vel 3,5 milliarder kroner.

Til toppen