Trikkebillett med RFID trekker ut

All betaling på offentlig transport skal skje med RFID, men det trekker ut.

All betaling på offentlig transport skal skje med RFID, men det trekker ut.

Trikkebilletten skal bli et radiokort, men det tar tid å utvikle.

Da digi.no første gang skrev om den elektroniske billettløsningen i desember i fjor sa prosjektleder Jørn Hanssen i Oslo Sporveier at det ville være klart til høsten 2005. Terje Fiskvik i Sporveiene uttalte i juli om en utsettelse til nyttår.

Men RFID som billett på offentlig transport er på langt nær klart, og fortsatt bare på teststadiet.

    Les også:

Til Asker og Bærum Budstikke sier Oslo Sporveiers informasjonssjef Merete Agerbak-Jensen at det elektroniske billettsystemet skal testes på gradvis større grupper utover våren.

Oslo Sporveier, NSB og SL benytter tre forskjellige leverandører, og det gjelder å finne en løsning der de ulike typene kan kommunisere.

Prosessen kan være omfattende ettersom NSB, Oslo Sporveier og SL har forskjellige takstsystemer.

Smartkortet er utstyrt med en elektronisk brikke som kommuniserer via en antenne med radiobølger. Kortet vil koste 50 kroner og skal ha en varighet på fire år. Brukeren laster inn enten et månedsbeløp eller verdier for eksempel 100 kroner.

Oslo Sporveier har inngått avtale med franske Thales e-Transactions på innføring av det nye betalingssystemet. Investeringene vil beløpe seg til vel 200 millioner kroner i systemkostnader.

Alle stasjonene vil bli utstyrt med nye salgsautomater og validatorer som godkjenner kortet.

Løsningen vil i første omgang vil gjelde for Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL), NSB lokalt og Oslo Sporveier. Over en million mennesker vil bo i området der RFID-løsningen skal tas i bruk som har fått navnet Flexus.

Utprøvingen av Flexus starter allerede i september, der en gruppe skoleelever i Follo var med i forsøket.

Med Flexus drar brukeren kortet sitt gjennom en elektronisk leser. Et grønt signal forteller at kortet er gyldig. Flexus vil bestå av korttypene registrert Flexus, uregistrert Flexus og personlig Flexus. Kortene gir overgangsrettigheter mellom selskapene.

Brukeren får varsel når antall reiser som er igjen i kortet nærmer seg nullpunktet, akkurat som i briketter for bomstasjon.

Til toppen