Trist Agresso imøteser svart desember

Desember pleier å være måneden der kjøpsfesten finpusser Agressos marginer. Slik blir det ikke i år, fordi kundene utsetter investeringer til neste år.

Desember pleier å være måneden der kjøpsfesten finpusser Agressos marginer. Slik blir det ikke i år, fordi kundene utsetter investeringer til neste år.

Konsernet Unit 4 Agresso reviderer sine forventninger til 200 millioner euro i omsetning og 12 prosent vekst i forhold til i fjor. Nettomarginen anslås til mellom sju og åtte prosent. Konsernet tolker markedet dithen at den tradisjonelle investeringsbølgen som preger årets siste måneder, og særlig desember, uteblir i år. Ordre og prosjekter utsettes, og leverandørens gode driftsresultater, som selskapet selv tilskriver desemberomsetningen, trekkes kraftig ned.

Dette får følger for organisasjonen. Unit 4 Agresso har laget en tiltaksliste med kjente elementer: sterkere fokus på kjernemarkeder, gjennomgang av kundeporteføljen og ytterligere kostnadsreduksjon.

Årsresultatet for 2001 offentliggjøres 26. februar 2002.

Til toppen