Triste 1999-tall for IBM Norge

- 1999-tallene for IBM Norge er dobbelt utilfredsstillende, sier den nye administrerende direktøren Endre Rangnes til digi.no. - Driften gikk i minus, og omsetningen vokste langt mindre enn markedet. Men i 2000 går vi i pluss.

- 1999-tallene for IBM Norge er dobbelt utilfredsstillende, sier den nye administrerende direktøren Endre Rangnes til digi.no. - Driften gikk i minus, og omsetningen vokste langt mindre enn markedet. Men i 2000 går vi i pluss.

Rangnes går rett på sak når han forteller om det foreløpige regnskapet for IBM Norge.

- I 1999 vokste omsetningen med 2,9 prosent til 3,5 milliarder kroner. Driftsunderskuddet var 15 millioner kroner mot 168 millioner i 1998.

Salget av IBM Global Network til AT&T ga en gevinst til IBM Norge på 478 millioner kroner. Det er det største av de ekstraordinære postene som gjør at resultatet før skatt var pluss 467 millioner kroner, mot et underskudd på 171 millioner kroner i 1998.

- Det er klart at situasjonen ikke er tilfredsstillende. I 1999 vokste markedet med rundt ti prosent. Da er det ikke godt nok å øke omsetningen med 2,9 prosent. Og vi er ikke fornøyd med en drift som går i minus.

En minking av driftsunderskuddet med over nitti prosent peker likevel framover.

- Framgangen fra 1998 til 1999 skyldes bedre marginer på tjenestesiden og på salg av PC-er. Jeg vil gjerne understreke at tallene for 1998 gjenspeiler kostnader forbundet med nedleggelsen av 11 regionskontorer, tap innen PC-er og tap på et par store kundeprosjekter. Dette er store tap som bevisst ble ført på 1998-regnskapet. Likevel er det snakk om god framgang fra 1998 til 1999.

PC-omsetningen økte med 30 prosent fra 1998 til 1999. Følgelig er det lett å trekke den konklusjonen at det må ha gått ekstremt dårlig med den tradisjonelle maskinvaren - stormaskiner, AS400 og RS6000. Det bekrefter Rangnes uten videre.

- Vi merket spesielt i annet halvår at kundene investerte mindre i tradisjonelle maskiner. Noe av dette skyldes sikkert spesielle forhold rundt år 2000-problemene. Men en del av våre konkurrenter har likevel hatt vekst med tilsvarende maskiner. Årsaken er at de gikk tidlig inn på nye markeder.

Rangnes forsikrer at IBM Norge vil kunne vise et positivt driftsresultat når regnskapet skal gjøres opp for 2000. Flere tiltak er satt i verk for å nå målet:

  • En ny ledergruppe er organisert, med ti mot tidligere 20 medlemmer.
  • Det skal satses helhjertet på e-handel i alle ledd, både i forhold til egen drift og i forhold til løsninger for kunder.
  • All maskinvare unntatt PC-er skal samles under felles ledelse. De siste årene har avdelingene for Intel-tjenere, AS400 og RS6000 konkurrert intenst, også mot hverandre.
  • Kostnadene skal ned ytterligere, blant ved å halvere kontorarealet på Mastemyr
  • Partnerporteføljen skal gås gjennom med tanke på hva hver partner bidrar med overfor IBM
  • En idédugnad er satt i verk blant alle 1600 ansatte for å samle innspill som kan gi økt omsetning, bedre lønnsomhet og mer tilfredse kunder.
Disse artiklene gir ytterligere innsikt i IBM Norges turbulente siste halvår i 1999:
År 2000-problem torpederte IBM
Ole Haaber ut av IBM Norge
IBM kutter i staben - igjen
IBM sliter mot nyttårsaften
IBM-sjef kutter butikksalg, går direkte
IBM overfører 30.000 tunge kunder til Cisco
Ole Haaber benekter lederskifte
Ole Haaber på vei ut av IBM Norge

Til toppen