Trivselen øker proporsjonalt med lønnen

Dette er den første tendensen digitoday.no og IKT-Norge har kommet frem til etter vår undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen. De aller fleste trives godt i jobbene sine, men tendensen er at trivselen øker i takt med lønnen.

Dette er den første tendensen digitoday.no og IKT-Norge har kommet frem til etter vår undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen. De aller fleste trives godt i jobbene sine, men tendensen er at trivselen øker i takt med lønnen.

digitoday.no har sammen med IKT-Norge gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i IT-bransjen, og den første konklusjonen er klar:

Over halvparten av de som sier at de trives svært godt på jobben, tjener mer enn 700.000 kroner i året.

Det trenger ikke nødvendigvis bety at høy lønn i seg selv er nok til at man trives på jobben. Men med såpass solid inntekt slipper man sannsynligvis økonomiske bekymringer, og dette bidrar for mange til at hverdagen blir enklere. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at en medarbeider som får høy lønn vil føle at arbeidet blir høyt verdsatt. At man er viktig og gjør en viktig jobb. Dette er to betydelige trivselsfaktorer.

Legger man til de som oppgir å trives godt på jobben (altså ikke svært godt, men godt!), som er i overkant av tredve prosent, vil det si at nesten 90 prosent av de med inntekt over 700.000 kroner trives godt eller svært godt på jobben.13 prosent sier de trives sånn passe og ingen av topplønnsmottakerne svarer at de trives dårlig eller svært dårlig.

Blant de som ligger i lønnssjiktet under, altså mellom 500.000 og 700.000 kroner, oppgir 45 prosent at de trives svært godt., og 45 prosent at de trives godt. Én av ti trives sånn passe.

Nesten halvparten av de som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner trives godt. 35 prosent trives svært godt, 12 prosent trives sånn passe og litt over to prosent oppgir å trives dårlig.

Blant resten, som har en mer gjennomsnittlig lønn, er fordelingen jevnere. Men det er likevel en tendens at trivselen øker proporsjonalt med lønnen.

I overkant av 77 prosent med inntekt mellom 300.000 og 400.000 kroner oppgir å trives godt eller svært godt, mens 62 prosent av de med lønn under 200.000 sier det samme.

De som tjener minst oppgir også å trives dårligst på jobben. Hver fjerde med lønn under 200.000 sier de trives sånn passe og hver åttende (rundt 12 prosent) trives dårlig.

Hovedvekten tjener mellom 300.000 og 500.000 kroner. Ti prosent tjener under 250.000 og rundt 20 prosent tjener over 500.000 kroner.

Både hodejeger Gunnar Krogh-Tonning og Fredrik Syversen i IKT-Norge er enige i at trivsel og lønn henger nøye sammen. Flere faktorer spiller naturligvis inn, men har man høy lønn, gjenspeiler dette ofte at man har lykkes i jobben. Spesielt er dette tydelig i provisjonsbaserte stillinger innen salg. Med høytlønnede stillinger hører ofte også utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar, noe som kan gi en stor grad av selvrealisering.

Når det gjelder sykefravær og trivsel er det, ifølge undersøkelsen, en tendens at det er de med lengre sykefravær (over 20 dager i året) som trives dårligst.
Nesten 16 prosent av de med over 20 sykefraværsdager i året sier de trives svært dårlig. Ingen av de andre (de med mindre enn 20 sykefraværsdager) oppgir å trives svært dårlig på jobb.

Nesten 35 prosent har ikke vært borte en eneste dag på grunn av sykdom det siste året, mens nesten 50 prosent har vært borte én til fem dager. Nesten ti prosent har vært borte mellom seks og ti dager, og fire prosent oppgir at de har vært borte fra jobben på grunn av sykdom mer enn 20 dager siste året.

Oppfordringen til dagens sjefer i IT-bransjen er dermed klar: Hvis du ønsker å ta vare på dine ansatte, sørg for at de holder seg friske og gi dem over 700.000 kroner i lønn. Da er oddsene best.


Følg saken i digitoday:
Jobbing med "jern" gir fortsatt best uttelling
Her ser du hva lønnstoppene driver med
Veteranene tjener fortsatt mest
Trivselen øker proporsjonalt med lønnen
Ung, rastløs cowboy søker børsbobler og stress
Til toppen