Trolig flertall mot MP3-loven

Arbeiderpartiet sikrer nå trolig flertall mot den såkalte MP3-loven og kopisperrende denne loven vil innføre.

Arbeiderpartiet sikrer nå trolig flertall mot den såkalte MP3-loven og kopisperrende denne loven vil innføre.

Etter en lengre behandling tyder nå alt på at Trond Giske og Arbeiderpartiet vil si nei til den nye åndsverksloven, også kalt MP3-loven. Dermed er det flertall på Stortinget mot den nye loven, noe som kan kaste Norge ut i en historisk konflikt med EU.

Også SV og Fremskrittspartiet sier nei til EU-direktivet, som Norge i utgangspunktet er forpliktet å innføre som en del av EØS-avtalen.

Den nye loven vil gjøre det ulovlig å kopiere musikk man har kjøpt på en CD til for eksempel en MP3-spiller - dersom CDen er kopibeskyttet. Kulturdepartementet har tidligere overfor digi.no og mange andre påpekt at denne delen av EU-direktivet ikke kan endres av Norge - da må Stortinget si nei til hele direktivet.

I den senere tid har også flere aktører påpekt at den nye loven vil bidra til monopoler fordi det blir ulovlig å spille av innhold beskyttet med propritære teknologier.

Det har foreløpig ikke lykkes digi.no å få etablert hva slags sanksjoner eller tiltak EU vil eller kan ta i bruk dersom Stortinget sier nei til et direktiv.

Til toppen