Trolig ja til superdyrt nødnett

Du må være med på å betale 3,5 milliarder for et landsdekkende supermobilnett, men du får ikke bruke det.

Du må være med på å betale 3,5 milliarder for et landsdekkende supermobilnett, men du får ikke bruke det.

digi.no har tidligere skrevet om debatten mellom Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet om nytt digitalt nødnett for poltiet, brannvesenet og sykebilene.

digi.no kunne i august avsløre at Justisdepartementet presser på for et Tetra-nett. Tetra er en europeisk standard som enkelt forklart kombinerer mobiltelefonens egenskaper med walkie-talkiens, og er slikt sett som skapt for nødetatene .

Les også:

Dessverre bærer TETRA med seg mobiltelefoniens heftige prislapp. Selv om TETRA, som bruker 400 MHz-båndet, har litt lengre rekkevidde enn GSM-systemet, vil man også med denne teknologien måtte bygge 1500-2000 basestasjoner for å dekke fjell- og fjordlandet Norge.


Selv et nedskalert nett vil ifølge Justisdepartementet koste over tre milliarder kroner, og da er driftsbudsjettet ikke tatt med. Nettet, som vil gi langt høyere kapasitet enn både Telenor og NetComs nett, vil får bare anslagsvis 40.000 brukere.

Nærings- og handelsdepartementet har argumentert for at man skulle bruke dagens GSM-nett med noen tilpasninger og spesialdesignede telefoner for å spare penger. Dette ville kunne spare milliarder, men nylig dukket det opp to nye rapporter, en fra Gartner og en fra Sverige, som støttet Justisdepartementet.

Les mer her:


Mye tyder derfor at det gikk mot et TETRA-nett. Nå er Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet i ferd med å avslutte sin behandling av stortingsmeldingen for sambandssikkerhet og det er flertall for å investere de nødvendige 3,5 milliarder kronene, skriver Aftenposten.


Stortingsmeldingen vil trolig også føre til at det opprettes en ny nasjonal sikkerhetsmyndighet som skal hete NSM med ansvar for forebyggende sivilt og militært sikkerhetsarbeid.

Til toppen