Troll C-kontrakt til Siemens

Siemens A/S er tildelt en kontrakt verdt 15 millioner kroner i forbindelse med byggingen av bolig- og utility-modul til Troll C-plattformen ved Leirvik Sveis på Stord.

Siemens A/S er tildelt en kontrakt verdt 15 millioner kroner i forbindelse med byggingen av bolig- og utility-modul til Troll C-plattformen ved Leirvik Sveis på Stord.

Kontrakten omfatter installasjonsarbeid, engineering og innkjøp. Arbeidet starter umiddelbart, og skal være avsluttet sommeren 1988.

Arbeidet vil bli utført av Siemens' divisjon Olje og Gass i Bergen, som også er kontraktspartner. Arbeidet i forbindelse med kontrakten vil på det meste gi arbeid til 40 personer.

Siemens har tidligere utført tilsvarende kontrakter ved Leirvik Sveis i forbindelse med byggingen av boligmodulene til Visund og Oseberg Øst.

Siemens-divisjonens forretningsområde omfatter komplette automatiserings-, elektro- og telekommunikasjons- systemer til offshore-industrien. I tillegg har Siemens Olje og Gass en betydelig contractingvirksomhet, og er gjennom samarbeid med andre selskaper også i stand til å levere såkalte multidisipline anlegg.

I tillegg til det norske markedet bearbeider divisjonen utvalgte utenlandske markeder, og er på området automatisering tillagt konsernansvar på verdensbasis. Dette gir tilgang til markeder med et betydelig potensial, og eksportvirksomheten utgjør en betydelig del av divisjonens virksomhet.

Til toppen