Trollmenn på digitale kart går sammen

Digitalkartaktørene FlexIm og InfoWiz slår seg sammen. InfoWiz overdras til konkurrenten i bytte for aksjer.

Digitalkartaktørene FlexIm og InfoWiz slår seg sammen. InfoWiz overdras til konkurrenten i bytte for aksjer.

Norge renner over av små, teknologisk avanserte aktører innen kartteknologi, men ingen av dem har muskler nok til å bli av betydning på verdensmarkedet. To av de fremste er FlexIm - startet og fundert på teknologi utviklet av tekno-wiz Per Bjørge, og InfoWiz, startet av Telenor og Blom i fellesskap, men fra 1 januar i år eiet kun av Blom.

Blom ASA overdrar hele InfoWiz til FlexIm med virkning fra 1 november, inkludert alle ansatte, produkter, kunder og rettigheter. Det nye selskapet vil hete FlexIm InfoWiz og vil i 1999 få en samlet omsetning på rundt 7,5 millioner kroner.

Blom ASA får 66.000 aksjer i det nye selskapet, tilsvarende 13,1 prosent. Prisen pr aksje er satt til 80 kroner, hvilket verdsetter InfoWiz til 5,28 millioner kroner.

Til toppen