Trolltech møter jungel av hindringer i Kina

Norske IT-selskaper satser i Kina, men problemene står i kø, påpeker Gartner. Her er listen:

Norske IT-selskaper satser i Kina, men problemene står i kø, påpeker Gartner. Her er listen:

Trolltech har nettopp etablert eget kontor i Kina, og har mange jern i ilden som gir store forhåpninger. Men lett blir det ikke, i følge analyseselskapet Gartner Group. Trolltech har operert i markedet siden 2002, og vil få bruk for all den forståelsen de har opparbeidet seg.

Det er nemlig helt egne utfordringer som møter utenlandske selskaper som etablerer seg i Kina, mener Gartner. Mange har fått planene ødelagt fordi de undervurderte disse faktorene. For de som klarer brasene kan belønningen være stor, og for de som vurderer å satse bør kalkylene vise gode marginer.

Landet har 1.2 milliarder innbyggere, og produserer en stadig økende andel av verdens IKT-produkter. Det er derfor mye å hente for et selskap som Trolltech.

Selskaper som etablerer seg i Kina vil ofte bli overrasket over hvor store kostnadene blir i praksis. De venter at Kina skal være et lavokostland å gjøre forretninger i, men blir svært ofte tatt på sengen av uventede kostander. En ting er ekstra kostnader til infrastruktur, noe helt annet er problemer med å få penger de har tjent ut av landet på en stabil og relativt billig måte. Lokale myndigheter kan dessuten finne på uforutsigbare skatter, avgifter eller administrasjonsgebyrer på helt- eller delvis utenlandseide selskaper.

På den menneskelige siden kan selskaper regne med å få tak i nok billig arbeidskraft, men dette gjedler ikke kvalifiserte ledere, mener Gartner. Mangelen på lokale lederemner fører til rekrutteringsproblemer for mange selskaper, og høyere kostnader for alle. Har man først ansatt feil mann eller kvinne, så har Kina også strenge lover som regulerer muligheten for å bytte dem ut.

Å velge riktige ansatte er en ting, men det er vel så vanskelig å finne gode partnere eller investeringsobjekter. Det er nemlig svært tynt med tredjeparts systemer for finansiell informasjon. Det er vanskelig å finne ut om et selskap er på vei mot avgrunnen og ikke kan betale for seg.

Dette blir ikke noe mer betryggende av at Gartner mener IT-sektoren i Kina viser klare boble-takter, og kan briste når som helst. Teknologisektoren i Kina viser klare likhetstrekk med USA under dot.com-boomen, mener Gartner.

En feil mange gjør er å enten overvurdere eller undervurdere hvor mye Kina bruker på teknologi. Det er et raskt voksende marked, men kinesiske selskaper bruker langt mindre på IT produkter og tjeneser enn selskaper i land med mer utviklede økonomier. Det kinesiske bedriftsmarkedet for IT er en femtedel av det japanske og bare åtte prosent av det amerikanske, eller omtrent på størrelse med markedet i Florida.

Dette skyldes delvis selskapsstrukturen, med mange store statlige virksomheter aom har umoderne lederskap. Det skyldes også at det kan være vel så billig å ansette noen på luselønn som å automatisere en prosess.

Selskaper som selger avanserte IT-løsninger til selskaper bør vente en god stund, faktisk helt til 2009, med å gå inn i Kina, mener Gartner. Kinesiske selskaper har generelt svært begrenset it-infrastruktur, og er ikke klare for krevende applikasjoner. Å markedsføre Business Intelligence i Kina er relativt borkastet på kort sikt.

Samtidig er det mange som undervurderer konsumentmarkedet for IT i Kina. Det er verdens største marked for mobiltelefoner, verdens nest største PC-marked og landet vil i følge Gartner har verdens største befolkning av nettbrukere i 2007.

Men Kinesiske myndigheter er ikke uten videre villige til å gi utenlandske selskaper tilgang til kinesiske konsumenter. Mange må gå med på krav om investeringer eller teknologioverføring, samt bruk av lokale selskaper for å slippe til.

Hvis man vil selge varer i Kina risikerer man å havne i konkurranse med et statseid selskap, som kan selge med priser som gir tap, så lenge kontantstrømmen går. Det kan være vanskelig å klare både økt markedsandel og lønnsomhet, mener Gartner.

Korrupsjon er videre fremdeles et stort problem, og byråkratiet er tett og har mange lag. Ofte må man ha tillatelse fra mange offentlige byråer for å opperere i Kina, og prosedyrene kan vareiere fra region til region. Mange investerer ikke nok i gode forhold til myndighetene eller andre forbindelser. Gode forbindelser er ingen garanti for suksess, men å ikke ha det er skjebnesvangert, mener Gartner.

Forandringene Kina gjennomgår, betyr dessuten at nye reguleringer og helt nye departementer stadig dukker opp og reformeres. I en økonomi der staten er dypt involvert i forretningsdriften kan dette bety raskt endrede vilkår for mange bedrifter. Det er en stor utfordring.

Eiendomsrett til patenter og teknologi er et stort problem i Kina. Et som selskap havnet i retten for å ha kalt produktene sine "Sony" forklarte helt enkelt at det så ut til å hjelpe på salget. Kinesiske selskaper blir ofte beskyttet av lokale myndigheter, på tross av solide overtramp i forhold til andres rettigheter.

Flere selskaper har gjort det bra i Kina, blant annet Dell, HP, Motorola og Oracle. De har vært tålmodige i sin oppbygging. Forberedelser, forståelse og smidighet er nøklene til suksess, mener Gartner.

Til toppen