Tromsø-bedrift EU-tester neste generasjon Internett

Den forskningsbaserte IT-bedriften Invenia Innovation AS skal delta i det store EU-prosjekt 6NET for å utvikle og teste "neste generasjon Internett".

Dagens Internett har både tekniske og praktiske begrensninger. Det mest prekære er mangelen på ledige IP-adresser siden alle maskiner som er tilkoblet Internett, trenger en særskilt adresse.

Andre begrensninger går på mobilitet, hastighet, datasikkerhet og overføring av tale, musikk og video. Dagens Internett er tøyd til bristepunktet, og behovet for ny teknologi er raskt økende. Problemet er globalt pga. Internett sin verdensomspennende utbredelse. For å løse disse begrensningene har forskere i løpet av de siste 10 årene utviklet en ny versjon av Internett. Den er basert på en ny protokoll kalt IP-versjon 6 (IPv6), og den skal løse de tekniske problemene man har med dagens Internett basert på IP-versjon 4.

For at Europa skal lede an innen neste generasjon Internett, har ledende bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner i Europa startet prosjektet 6NET i regi av EU. Prosjektet går over 3 år, og har som hovedmål å teste ut neste generasjon Internett i realistiske omgivelser. Det er her Invenia Innovation AS skal delta som eneste norske kommersielle deltager.

I tillegg deltar Uninett i Trondheim da de har ansvaret for det nasjonale datanettverket for forskning og utdanning.

Det er de amerikanske gigantselskapene Cisco og IBM samt japanske Sony og NTT som står bak 6NET, sammen med ledende universiteter og forskningsnettverk i Europa.

Tromsø-baserte Invenia Innovation er invitert til å delta på grunn av sin kompetanse innen IPv6 (IP-versjon 6), og blir dermed den eneste kommersielle deltageren utenom den nevnte superkvartetten.


Invenia er en knoppskyting fra Universitetet i Tromsø og er etablert i et samarbeid mellom sju forskere ved Institutt for Informatikk og Invenia AS. Deltagelsen kom i stand som en følge av samarbeidet med Tromsø-universitetet der det i mange år har vært arbeidet med IPv6.

- Dette utgjør en ny og sterk kobling mellom forskning og næringsliv, som er en forutsetning for økt innovasjon og nyskapning i landsdelen, sier forskningsdirektør Ingvild Broch ved Universitetet i Tromsø.

Foruten administrerende direktør Terje Wold i Invenia Innovation AS jobber det 36 mennesker i selskapet, som er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø med tillegg av en avdeling på Bardufoss.

Du kan lese mer om 6NET på denne nettsiden.

Til toppen