Tromsø får viktig IKT-tiltak

Dit skal «Senter for IKT i utdanningen», sier kunnskapsministeren.

Bård Vegar Solhjell vil styrke kunnskapen om IKT i læringsprosesser med det nye senteret i Tromsø.
Bård Vegar Solhjell vil styrke kunnskapen om IKT i læringsprosesser med det nye senteret i Tromsø. (Bilde: Bildemontasje)

Dit skal «Senter for IKT i utdanningen», sier kunnskapsministeren.

Hovedkontoret for det planlagte hovedkontoret for Senter for IKT i utdanning skal plasseres i Tromsø, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Poenget med dette senteret er å «styrkje kunnskapen om IKT i læringsprosessane og med formidling av denne kunnskapen».

Senteret skal komme i gang ved årsskiftet, og ha mellom 40 og 50 ansatte.

– Senteret er eit uttrykk for at vi meiner IKT er ein viktig del av utdanningspolitikken. Vi ønskjer at skulane og barnehagane meir effektivt skal nytte IKT for å få til betre læring. Å plassere hovudkontoret i Tromsø inneber at vi ser på nordområda som ein kunnskapsregion. Tromsø har mange, gode kunnskapsmiljø som vil spele ei viktig rolle for senteret, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell under et arrangement i Forskningsparken til Universitetet i Tromsø i dag.

Bård Vegar Solhjell vil styrke kunnskapen om IKT i læringsprosesser med det nye senteret i Tromsø.
Bård Vegar Solhjell vil styrke kunnskapen om IKT i læringsprosesser med det nye senteret i Tromsø. Bilde: Bildemontasje

Senteret er en sammenslåing av tre virksomheter: ITU (Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning), Uninett abc og utdanning.no.

I tillegg til hovedoppgaven, skal senteret spille en rolle innen digitale læringsressurser, læringsteknologi, identitetsforvaltning, standardisering og utdannings- og yrkesinformasjon.

Målgruppene for senteret er landets barnehager, grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning. Senteret skal gi en bedre utnytting av eksisterende ressurser, og medvirke til å styrke rettledningen innen sitt felt.

    Les også:

Til toppen