Tromsø-selskaper til Nordlandsbanken

Nordlandsdata, et heleid selskap av Nordlansbanken, overtar 60 prosent av aksjene i Tromsø-selskapene iFRONT og iFOCUS AS.

Nordlandsdata, et heleid selskap av Nordlansbanken, overtar 60 prosent av aksjene i Tromsø-selskapene iFRONT og iFOCUS AS.

NordlandsData AS i Bodø har inngått avtale om å kjøpe 60% av aksjene i selskapene iFRONT AS og iFOCUS AS. Overtakelsen får virkning fra og med den 1. mars 1997. Det betyr, ifølge daglig leder Roger Larsen i iFRONT AS, at selskapet vil bli "et ledende datakonsern i landsdelen". Selskapet får mer enn 50 ansatte.

De resterede aksjene vil fortsatt være eid av Tromsø-selskapet Intranett Norge AS, men NordlandsData AS har opsjon på å kjøpe ytterligere aksjer senere.

Også iFRONT Bodø AS vil bli overtatt av NordlandsData AS den 1. mars.

Tromsø-selskapene har hatt en meget positiv utvikling, ifølge Larsen. Den samlede omsetning i Intranett Norge-gruppen i 1996 ble på vel 16 millioner kroner, en økning på over 50% fra året før. Alle virksomhetsområder gikk med tilfredsstillende overskudd. Samlet er det ansatt 20 personer i Intranett Norge-gruppen.

Til toppen