Trønderdamer på 30 er de største teknologioptimistene

I en fersk undersøkelse går det frem at over halvparten av befolkningen tror Norge kan bli en ledende IT-nasjon. Optimismen er størst i teknobyen Trondheim.

I en fersk undersøkelse går det frem at over halvparten av befolkningen tror Norge kan bli en ledende IT-nasjon. Optimismen er størst i teknobyen Trondheim.

Over halvparten av befolkningen tror Norge kan bli en ledende IT-nasjon, på samme måte som vi i dag er det innen shipping, olje og fisk. Undersøkelsen er utgangspunkt for en IT-debatt som skal holdes på messen Networks Telecom senere i høst.

51 prosent av befolkningen mener at Norge kan ta opp kampen med de ledende IT-nasjonene, mens 33 prosent ikke tror Norge vil være ledende i fremtiden. 44 prosent av de spurte i undersøkelsen, som er utført av Norsk Statistikk for Networks Telecom, mener at Norge allerede er en ledende IT-nasjon.

Under messen, som holdes i midten av oktober, vil topp-politikere og ledende aktører i IT-bransjen samles til en debatt der de skal diskutere løsninger for hvordan Norge skal bli en ledende IT-nasjon. Blant deltakerne er næringsminister Grete Knudsen, konserndirektør i Telenor Berit Svendsen, og leder i IKT-Norge Per Morten Hoff.

Grete Knudsen mener resultatene i undersøkelsen er oppmuntrende.

Undersøkelsen viser at optimismen er størst i gruppen mellom 30 og 39 år. Her mener halvparten at Norge er en ledende IT-nasjon allerede i dag, mens hele 58 prosent mener at Norge kan bli en ledende IT-nasjon i fremtiden. Blant de under 30, mener bare 34 prosent at Norge er ledende i dag, men de er langt mer optimistiske når vi ser fremover. 50 prosent mener vi kan lede an i fremtiden.

Det viser seg at kvinner er noe mer optimistiske enn menn, mens det ikke er noen betydelige forskjeller mellom by og land. Fordelt på landsdel finner vi flest optimister i 'teknologibyen' Trondheim hvor hele 57 prosent tror vi kan bli ledende på IT i fremtiden. Det er også her det er flest som mener vi er ledende allerede (51prosent).

Oslo-folk er nøkterne til Norge som IT-nasjon. Bare 28 prosent mener vi er ledende i dag, mens 43 prosent tror vi kan lede i fremtiden.

Til toppen