Trondheim lanserer det staten planlegger:

Trondheim kommune lanserer en borgerportal med digital signatur allerede i februar.

Trondheim kommune lanserer en borgerportal med digital signatur allerede i februar.

digi.no omtalte i går statens ambisiøse plan om borgerportal får bare åtte millioner kroner. Portalen skal lanseres 1. juli. (Les mer i boksen til høyre)

Men nå kommer Trondheim kommune moderniseringsminiser Morten Andreas Meyer i forkjøpet og lanserer borgerportal med digital signatur allerede i februar.

Trondheim blir dermed den første borgerportalen som er basert på åpne web services standarder i henhold til WS-I Basic Profile. Kommunen bruker web tjenestene til å integrere kommunale fagsystemer.

Det er programvaren Kantega Secure Core som skal løser kommunen PKI-problem. Programvaren benyttes allerede i dag i Stavanger kommune, og kan bruke flere ulike digitale IDer, blant annet BankID fra de norske bankene.

Trondheims nye internettportal skal gi publikum et bedre tilbud. Byens borgere kan da legitimere seg med digital ID, og signere avtaler på en sikker måte.

Fra PC-en får innbyggerne tilgang til en rekke tjenester som i dag fordrer brev, skriftlig søknad eller personlig oppmøte. Byens innbyggere skal lett finne det de søker etter, og det vil bli mulig både å bestille kommunale tjenester og å delta i den demokratiske prosessen via nettet.

- De nye sidene vil tillate bruk av digital ID for brukerne, og systemet åpner for at man kan fylle ut og signere skjema digitalt, sier Roger Flataker, kommunens prosjektleder for de nye nettsidene til Adresseavisen.

Verdien av portalkontrakten i Trondheim er 1,8 millioner kroner som inkluderer portalverktøyet Aksess og sikkerhetsprogramvaren Kantega Secure Core.

Til toppen