Trondsen fortsetter oppkjøpene

EDB Business-sjef Bjørn Trondsen har et stålgrep på de største datakundene i Norge, men gir seg ikke og kjøper nå enda en leverandør.

EDB Business Partner blir enda mer dominerende som leverandør til data og finansbransjen i Norge. Selskapet drifter allerede sentralsystemene til en rekke av de største aktørene gjennom sine datasentraler. Nå skaffer Bjørn Trondsen seg enda en bit.

EDB Business Partners heleide datterselskap EDB Fellesdata har kjøpt opp Accept Data Norge for 65 millioner kroner.

Accept Data er et programvarehus som utvikler applikasjoner for aksje- og fondsmarkedet i Norge. Selskapet ble etablert i 1987, og består i dag av ca 50
personer. Selskapet har stor kundebase i Norge og en markedsandel på omlag 50 - 70 prosent innen sine kjerneområder - forvaltningsystemer og meglersystemer som dekker meglerhusenes arbeidsprosess - fra ordreinngang til oppgjør og levering av verdipapir.

Accept Data hadde i 2000 en omsetning på 48 millioner kroner og et resultat før skatt på 4,8 millioner kroner . Videre hadde selskapet en egenkapital
pr.31.12.00 på 14,2 millioner kroner og ingen rentebærende gjeld.

- Vi får tilført verdifull kompetanse og supplerer porteføljen med nye løsninger som kan integreres med våre øvrige bankløsninger.
Kompetansen og applikasjoner som Accept Data Norge besitter vil også være viktig for vår internasjonale satsing, sier Ole Trasti, konserndirektør Bank & Finans.

Til toppen