Trondsen håver inn 600 mill.

Konsernsjef Bjørn Trondsen i EDB Business Partner kan trekke på smilebåndet. Datterselskapet EDB Fellesdata inngikk i dag en ny femårig driftsavtale med Terra-Gruppen til en samlet verdi av 600 millioner kroner.

Konsernsjef Bjørn Trondsen i EDB Business Partner kan trekke på smilebåndet. Datterselskapet EDB Fellesdata inngikk i dag en ny femårig driftsavtale med Terra-Gruppen til en samlet verdi av 600 millioner kroner.

Avtalen omfatter leveranse av løsninger og driftstjenester for gruppens 85 medlemsbanker og strategisk samarbeid om nye selvbetjeningsløsninger og

internettløsninger, skriver EDB Business Partner ASA i en melding til Oslo Børs.

Terra-Gruppen blir ifølge børsmeldingen "en viktig premissgiver for utvikling av nye bankløsninger", og foruten å videreføre og utvide Terra-Gruppens eksisterende avtale for bankløsninger og drift av disse, innebærer avtalen at samtlige 85 medlemsbanker vil anvende EDB Fellesdatas standard systemplattform og applikasjoner, og driftstjenester fra EDB Teamco AS.

Driftstjenester utvides til også å omfatte utvikling av ny driftsløsning basert på sentraliserte servere for Terra-bankenes bankkontorløsninger.

Terra-Gruppen består av totalt 216 kontorer, nærmere 1900 ansatte og har en forvaltningskapital på en milliard kroner.

Til toppen