Trondsen overtar Kreditkassens PCer

EDB Business Partner-sjef Bjørn Trondsen er i forhandlinger om å overta IT-driften og deler av IT-staben i Kreditkassen.

EDB Business Partner bekrefter at selskapet er i forhandlinger med Kreditkassen knyttet til et meget stort outsourcingsoppdrag av langsiktig karakter. Oppdraget er ikke sluttforhandlet, og den eventuelle kontraktens omfang kan dermed ikke stadfestes på det nåværende tidspunkt.

Trondsen har tidligere fortalt at kontrakten vil strekke seg over 4-10 år og ha en verdi på ni siffer, men ikke over en milliard slik IBMs ferske kontrakt med Storebrand har. Kreditkassen har en IT-avdeling på 160 medarbeidere i dag.

Til toppen