Tror EU vil godta norsk MP3-avvik

Norges MP3-lov vil tillate brudd på kopisperre, og Ap og FrP tror EU vil godta dette.

Norges MP3-lov vil tillate brudd på kopisperre, og Ap og FrP tror EU vil godta dette.

Det var i går en viss forvirring rundt Arbeiderpartiets standpunkt til MP3-loven. Ifølge noen rapporter, så det ut som om partiet hadde snudd seg mot en oppmykning av reglene for MP3, i forhold til lovforslaget regjeringen har lagt frem. Dette benekter Arbeiderpartiets Trond Giske.

– Vi står fast på at CD-er skal kunne kopieres til MP3-spillere uansett om den er kopibeskyttet, sier Giske.

Forvirringen har delvis blitt skapt ved at Fremskrittspartiet har kommet med egne forslag, som Giske mener går lenger enn Arbeiderpartiet i å gi tilgang til brudd på kopisperrer, såkalt DRM («digital rights management»). Dette forslaget handler om i hvilken grad tredjepartsaktører skal ha rett til å bryte kopisperrer når de virker konkurransehemmende.

Når Arbeiderpartiet ikke støttet dette forslaget, ble det i Dagens næringsliv fredag omtalt som et «nei til oppmykning av MP3-loven».

– Vi støtter regjeringen når det gjelder DRM, sier Giske, som mener det her blir gjennomslag for regjeringens linje, uansett hva FrP og SV gjør.

Men når det gjelder retten til å legge over kopibeskyttede CD-er, går de mot regjeringen. Regjeringspartienes stortingsgrupper ser på dette punktet ut til å gå mot lovforslaget som kommer fra deres egen regjering. Dermed står nå Arbeiderpartiet og regjeringspartienes stortingsgrupper ganske nær hverandre.

– Jeg tror det blir enighet om overføring fra CD til MP3-spiller, etter de signalene vi nå har fått. Det blir bare et spørsmål om hvordan det skal formuleres.

Det store spørsmålet blir da om EU vil godta Norges tolkning av direktivet som har gjort det nødvendig med en ny åndsverklov.

Giske mener det ikke vil bli noe problem, han vurderer det som lite sannsynlig at noen vil dra saken inn for ESA, som avgjør slike stridsspørsmål.v

– Jeg tror ikke vil skje. Det er kun ett plateselskap som er den store sperrebrukeren i Norge, og jeg tror ikke noen vil ta belastningen med å ta den saken til ESA, mener Giske.

Han antyder også at loven vil utformes slik at den skal være mest mulig spiselig for EU og ESA, men fremdeles godkjenne MP3-spillere som relevant utstyr.

Ulf Erik Knudsen i FrP er heller ikke redd for at loven skal komme på kant med EU.

- Vi holder oss godt innenfor direktivet. Og jeg tviler på at EU vil lage en sak av dette, sier Knudsen.

Regjeringens lovforslag sier at det skal bli lov å bryte kopisperrer på PC-er for å kunne spille dem av på «relevant avspillingsutstyr». Men dette omfatter bare CD-spillere som ikke takler kopibeskyttede CD-er. MP3-spillere regnes ikke som relevant avspillingsutstyr for musikk kjøpt på CD.

– Etter hvert som flere får MP3-spillere vil platebransjen se sin interesse i at CD-er kan kopieres over til disse. Ellers blir det enormt irriterende for brukerne og en CD blir nesten et bortkastet kjøp, mener Giske.

Til toppen