Tror Google driver et høyt spill med åpen kildekode

Kan potensielt gjøre mange patenter verdiløse, mener Gartner-analytiker.

Tror Google driver et høyt spill med åpen kildekode

Kan potensielt gjøre mange patenter verdiløse, mener Gartner-analytiker.

Google har de siste årene blitt stadig mer involvert i åpen kildekode, både som bruker og bidragsyter. Nettleseren Chrome er et eksempel på dette.

Hva som er Googles hovedmotivasjon for å benytte åpen kildekode, har ikke kommet for en dag ennå. Men Gartner-analytikeren Brian Prentice presenterer i dette blogginnlegget en svært interessant teori, som bygger på at Googles støtte for den amerikanske Patent Reform Act of 2009.

En av forskriftene i reformen er å endre måten erstatninger for krenkelser av patenter blir fastsatt på. I dag kan en slik krenkelse være veldig kostbar for den som bevisst eller ubevisst krenker et patent. Men forslaget åpner for at en rimelig royalty regnes ut fra prisen for å lisensiere en tilsvarende, ikke-krenkende erstatning i det relative markedet.

Prentice stiller da spørmålet om fritt tilgjengelige åpen kildekode-produkter kan anses for å være erstatning av et slikt slag. I tilfelle vil lisensavgiften som skal betales for den patenterte teknologien måtte beregnes ut fra at den har null relativ markedsverdi.

Han ser for seg at selv om Google Wave rent hypotetisk krenker et IBM-patent knyttet til lynmeldinger eller e-post, så vil Google slippe å betale noe fordi det eksisterer frie lynmeldings- og e-postløsninger basert på åpen kildekode. Og så snart Google Wave har blitt lansert, vil andre organisasjoner kunne krenke patenter Microsoft har knyttet til Exchange, uten fare for å måtte betale noe, fordi Wave fører til at samarbeidsløsninger har null relativ markedsverdi.

Dette kan også forklare hvorfor Google denne uken kjøpte On2, som tilbyr løsninger for komprimering av video. Dersom Google gjør On2s teknologier til åpen kildekode, vil det, dersom Prentice' teori stemmer, kunne føre til at alle patenter på tilsvarende teknologier vil kunne krenkes uten at det koster en cent.

    Les også:

Til toppen