Tror ikke det blir så ille som i 2001

Gartner mener IT-krisen i 2001 var verre enn dagens, men at Vest-Europa vil rammes hardt.

Tror ikke det blir så ille som i 2001

Gartner mener IT-krisen i 2001 var verre enn dagens, men at Vest-Europa vil rammes hardt.

Analyseselskapet Gartner innledet i går sin samling ITExpo i Orlando i Florida, for IT-ledere og analytikere. I sitt innledningsforedrag la Gartners forskningssjef Peter Sondergaard fram en revidert prognose for utviklingen av det globale IT-markedet i 2009.

I den forrige prognose, fra august, advarte Gartner at veksten i IT-investeringer vil dabbe av ytterligere i 2009, etter å ha vokst med henholdsvis 11 prosent i 2007 og 8 prosent i 2008.

    Les også:

Den forrige prognosen gikk ut på 5,8 global vekst. Den reviderte prognosen for 2009 er 2,3 prosent vekst, til 3500 milliarder dollar. Forskjellen mellom de to prognosene er 100 milliarder dollar.

Sondergaard understreket at den reviderte prognosen er av typen «i verste fall». Han gjorde det klart at det er de høyest utviklede landene som vil oppleve at IT-sektoren rammest hardest av kreditt- og finanskrisen. Han advarte videre at prognosen vil måtte revideres ytterligere ned hvis økonomien generelt opplever vedvarende svekkelse. En kraftig økonomisk nedtur med nedgang i brutto nasjonalprodukter, vil føre til at IT-investeringene neste blir mindre enn i 2008.

Ifølge Sondergaard vil utviklingen innen finans- og kredittkrisen de siste to ukene ha en viss innvirkning på IT-budsjettene i fjerde kvartal, uten at det får vesentlige følger for 2008 under ett.

Sondergaard setter det hele i perspektiv når han sier at utviklingen får langt mindre dramatiske følger for IT-bransjen enn det man opplevde i 2001.

Gartner definerer IT-investeringer som all omsetning av maskinvare, programvare, telekom og teknologitjenester.

I forhold til de samlede IT-investeringer er telekom større enn de tre andre til sammen, med 58 prosent av totalen. Fordelingen for de øvrige er slik: maskinvare 12 prosent, programvare 6 prosent og IT-tjenester 24 prosent. Telekom omfatter også telekom-tjenester.

Vest-Europa blir ifølge Gartner det eneste området som kan forvente en nedgang i IT-investeringer.

Her lyder den reviderte prognosen på 0,8 prosent ned, mot tidligere 2,8 prosent opp.

I Nord-Amerika vil IT-investeringene øke med 0,5 prosent. Den forrige prognosen lød på 5,3 prosent vekst.

Prognosen for Asia og Stillehavet er revidert ned til 8,3 prosent vekst, fra 11 prosent.

Innen maskinvare – globalt sett – ser Gartner for seg en tilbakegang på 4 prosent fra 2008 til 2009. Veksten innen programvare er revidert ned fra 13,5 prosent til 8,6 prosent. IT-tjenester vil stå stille, mens telekom vil vokse med 3,9 prosent, er Gartners nyeste anslag.

Sondergaard peker på flere faktorer som mildner den pågående krisens følger for IT-bransjen, sammenliknet med 2001.

Det viktigste er at synet på IT har endret seg: Bedrifter ser i dag på IT som et middel til å omdanne sine forretninger og til å drive mer effektivt. Sondergaard peker videre på at IT nå er integrert i all forretningsdrift, og at nedgang i IT-investeringer typisk ligger to kvartaler etter den øvrige økonomiske utviklingen. En faktor som bidrar til det siste, er at mange har gått over til flerårige IT-programmer som er vanskelig å kutte i med umiddelbar virkning.

    Les også:

Til toppen