Tror ikke IT kan få bedriften til å vokse

Et flertall av amerikanske bedriftsledere tror ikke IT kan hjelpe dem, viser en ny undersøkelse.

Et flertall av amerikanske bedriftsledere tror ikke IT kan hjelpe dem, viser en ny undersøkelse.

Næringslivsmagasinet Forbes skriver om en undersøkelse gjennomført av det amerikanske analyseselskapet Bain blant et representativt utvalg av USAs bedriftsledere. Undersøkelsen dreier seg om ledernes syn på IT og vekst, og om sammenhengen mellom ledernes syn og den registrerte satsingen på IT.

70 prosent av lederne – 359 tok del i undersøkelsen – mener IT er relevant for bedriftens vekstmuligheter. Haken – for IT-bransjen – er at60 prosent mener IT hemmer veksten, i stedet for å fremme den.

Bain mener årsakene til dette sitter djupt i bedriftenes struktur. Mange av dem drives ikke på å en måte som gjør det mulig å nyttiggjøre seg IT, heter det i rapporten. Selskapene samordner ikke forretningsmål og IT-mål. To av tre melder at systemene de har enten ikke leverer som forventet eller lider av underbruk. Det er vanskelig å tilrettelegge gammel og egenutviklet programvare i samsvar med endringer i markedsbetingelsene og forretningsklimaet.

En viktig negativ faktor – for IT-bransjen – er at 57 prosent av lederne mener en viktig årsak til at de ikke tror IT fremmer vekst, er at de ikke har nok informasjon om hva IT kan brukes til.

Bain avslørte en klar sammenheng mellom IT-positive ledere og størrelsen på bedriftens IT-budsjett. Bedrifter med IT-positive ledere brukte 7,4 prosent av omsetningen på IT. Der lederne er negative, er IT-budsjettet nede i 4,7 prosent av omsetningen.

En annen sammenheng gjelder investeringer i nye systemer. I bedrifter med IT-positive ledere går 42 prosent av IT-budsjettet til nyinvestering. Der ledelsen er IT-negativ, er andelen 30 prosent.

IT-bedrifter som føler de ikke når fram i markedet, bør med andre ord legge om markedsføringen slik at de treffer ledere med klare og konkrete budskap.

Til toppen