Tror IPTV vil gi store inntekter på sikt

Flertallet av toppledere tror IPTV kan gi gode inntekter, men ikke på kort sikt, viser ferske tall.

Tror IPTV vil gi store inntekter på sikt

Flertallet av toppledere tror IPTV kan gi gode inntekter, men ikke på kort sikt, viser ferske tall.

IPTV (Internet Protocol Television) - gjør det mulig å sende og motta TV over Internett. Det krever stor båndbredde og man trenger derfor IP-basert bredbånd for å få tjenesten.

En rekke fiberaktører har dukket opp i Norge for nettopp å se ta sin del av dette markedet, ettersom fiberet gir en stor båndbredde og stabilitet. Og Telenor er beredt med sitt eget fibernett når IPTV kommer for fullt.

    Les også:

Nå viser en global studie gjennomført av Accenture at 60 prosent av ledere innen telekommunikasjon, kringkasting og media tror IPTV vil kunne gi vesentlig inntekt i løpet av tre års drift.

Studiet er utført av Accenture og Economist Intelligence Unit (EIU) blant 350 høytstående ledere innen telekommunikasjon, kringkasting og media fordelt på 46 land i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia.

På kort sikt sier riktignok mer enn halvparten av respondentene (52 prosent) at de ikke er sikre på om IPTV vil kunne generere vesentlige inntekter de neste 12 månedene. En femtedel (20 prosent) sier at de er sikre eller veldig sikre på at IPTV vil generere vesentlig inntekter i denne perioden, mens mer enn en fjerdedel (28 prosent) sier de i noen grad er sikre.

– Forventningene til at IPTV slår an og vil generere inntekter er stor på lengre sikt. På kort sikt er det viktig å få på plass basis tjenester og innhold som vekker kundens interesse, gjerne koblet med andre bredbåndstjenester. De teknologiske utfordringene er også store på kort sikt. På lengre sikt er nøkkelen til suksess å være visjonær med vekt på interaktive tjenester og gi kundene en ny medieopplevelse, sier Trond Paulsen, partner i Accenture Norge.

På spørsmålet om hva respondentene tror blir hovedinntektskilden for IPTV, sier 46 prosent at dette blir reklame. Når det gjelder hvilke selskaper som det er mest sannsynlig at vil tjene penger på IPTV, valgte hovedandelen av respondentene (87 prosent) innholdstilbydere, fulgt av telekommunikasjonstilbydere (72 prosent). Mer enn to tredeler (69 prosent) av respondentene sier at tradisjonelle kringkastere har minst å tjene på IPTV, et syn som også deles av lederne i de spurte kringkastingsorganisasjonene.

Respondentene tror at rabatter gjennom bundling av tjenester vil være hovedmotivasjonen for kunder til å betale for IPTV. Nærmere to tredjedeler (64 prosent) sier at de tror at rabatterte tjenestebundles blir den største driveren for å betale for IPTV. Muligheter til å flytte innhold mellom avspillingsenheter blir også sett på som viktig (38 prosent), noe som også gjelder det å få én regning på flere tjenester, som ble valgt av 31 prosent av respondentene.

Det er fortsatt hindre for adopsjon av IPTV. En av fire (25 prosent) av respondentene sa at hovedhinderet på kort sikt er tjenestekvalitet relatert til uprøvd arkitektur, lav båndbredde og andre teknologiske utfordringer. Det samme antall respondenter (25 prosent) svarte at de tror disse utfordringene vil bli løst de neste tre årene. En annen utfordring for IPTV-adopsjon, påpekt av 19 prosent av respondentene, er høy abonnementsavgift grunnet høye kostnader på nettverksaksess og utstyr.

Til toppen