Tror IT-bransjen vil ta igjen det tapte

Gartners analyse viser at få prosjekter sløyfes. De fleste blir bare utsatt.

Tror IT-bransjen vil ta igjen det tapte

Gartners analyse viser at få prosjekter sløyfes. De fleste blir bare utsatt.

Analyseselskapet Gartner har nettopp publisert en analyse av hvilken virkning den globale finanskrisen har på bedrifters pc-prosjekter. Analysen bygger på opplysninger innhentet rundt månedsskiftet februar–mars fra 475 IT-sjefer i bedrifter med minst 1000 ansatte, fra ni land: Australia, Brasil, Kina, France, Tyskland, India, Russland, Storbritannia og USA.

En del av bakgrunnen for undersøkelsen er den kjensgjerningen at bedriftsmarkedet for pc-er opplever et kraftig fall. Analysen tyder på at dette fallet vil prege hele 2009: 43 prosent av respondentene venter en nedgang i pc-kjøp i 2009 sammenliknet med 2008.

Gartner tror bedrifters samlede IT-investeringer i 2009 vil være 3,7 prosent lavere i 2009 enn i 2008, globalt sett. I hovedsak dreier kuttene seg om maskinvare – pc-er, servere, lagring, skrivere – der fallet ventes å bli 14,9 prosent. I 2010 vil de samlede IT-investeringene øke med 2,4 prosent – slik at nivået fortsatt ligger under det i 2008 – mens kjøp av maskinvare vil bare øke med 0,8 prosent.

Trøsten for IT-bransjen er at investeringene i hovedsak dreier seg om at prosjekter er utsatt eller trimmet.

Bare 12 prosent av respondentene sier de etter oktober 2008 har kuttet et planlagt pc-prosjekt, og 48 prosent sier at i hvert fall noen prosjekter vil kjøres som opprinnelig planlagt i 2009. Følgelig anbefaler Gartner at IT-leverandørene må være beredt på å kunne innfri ordrer etter hvert som det allmenne økonomiske klimaet bedrer seg.

Det er imidlertid store forskjeller landene i mellom. Optimismen er langt større i Kina og India enn i USA og Frankrike. Andelen respondenter som venter at storparten av deres pc-prosjekter går som opprinnelig planlagt er 85 prosent i Kina, 64 prosent i India, 29 prosent i USA og 18 prosent i Frankrike.

Det er også store forskjeller mellom bransjer. Bedrifter innen forsikring, media og forbrukertjenester er mest tilbøyelige til å kjøre pc-prosjekter som opprinnelig planlagt, mens teleselskaper, grossister, jordbruksbedrifter, gruveindustri og byggentreprenører er dem som ligger an til å ta de største kuttene. Innen finansielle tjenester er det nesten ingen som regelrett avlyser planlagt pc-prosjekter, og andelen som trimmer, utsetter eller kjører etter den opprinnelige planen er omtrent som for det globale gjennomsnittet.

Rapporten heter User Survey Analysis: The Impact of the Financial Crisis on Client Computing Projects, Worldwide, 2009.

Til toppen